TEELTHANDLEIDING Miranda, Nederland

ALGEMEEN

Kruising: Agria x AG84-009

Vertegenwoordiger: Den Hartigh BV

Miranda is een middenvroeg ras (rijptijd 7,5) met een vroege knolzetting. De knollen zijn ovaal tot langovaal, geelschillig, vlakogig en lichtgeelvlezig. De loofontwikkeling is vrij vlot en bij een goede basisbemesting goed dekkend. De opbrengst en sortering zijn goed in vergelijking met andere middenvroege rassen. Onderwatergewicht ligt op een goed en constant niveau. Het aantal knollen per plant is gemiddeld. De beste resultaten zijn behaald op de zavelgronden (15-40% afslibbaar). Miranda is vanwege zijn rijptijd verwerkbaar in augustus en is om deze reden bestemd hoofdzakelijk voor de verwerking af-land.


RESISTENTIES
 

AM
Wratziekte
Phyt.loof
Phyt.knol
Blauw
Rooibesch
Schurft
RO 1, 4
Resistent fysio 1
4
8
7
7
6,5


PLANTAFSTANDEN / VOORBEHANDELING POOTGOED

Miranda heeft een vrij lange kiemrust. De voorkeur gaat uit naar het poten van de knollen in het witte puntjes stadium.
 
Pootgoedmaat 35/50 50/55 gesneden
Plantafstand Ca. 35 cm Ca. 33 cm

Miranda heeft de raseigenschap om iets hoger in de rug te groeien. Wanneer de omstandigheden het toelaten, wordt geadviseerd om iets dieper te planten (±1,5 cm onder maaiveld). Een diepere pootdiepte gecombineerd met een goede hoge rugopbouw heeft bij Miranda een positief effect op het terugdringen van het aantal groene knollen.


BEMESTING
 
Stikstof: De totale stikstofbehoefte van de Miranda ligt op hetzelfde niveau als Bintje. Om een goede loofontwikkeling te krijgen wordt geadviseerd om 80% van de benodigde stikstof voor het fresen te geven en de resterende 20% tijdens de knolzetting. Aangeraden wordt om de N-bemesting uit te voeren volgens onderstaande mogelijkheden;
Tijdens planten
Voor fresen
Tijdens knolzetting
1
80%
20%
2
60%
20%
20%
  • Vanwege de vrij vroege afrijping wordt een grote hoeveelheid organische mest afgeraden.
  • Bovenstaande N-advisering is ook van toepassing voor de zandgronden met dien verstande dat maximaal de helft van de benodigde stikstof toegerekende mag worden vanuit organische mest.
Fosfaat: Volgens advies bodemonderzoek.
Kali: Volgens advies bodemonderzoek. Geadviseerd wordt om voorzichtig om te gaan met het toedienen van chloorhoudende Kali in het voorjaar.
Magnesium/
Mangaan:
Miranda lijkt Magnesium en Mangaan behoeftig. In de bladontwikkelingsfase is het aan te bevelen om mangaan en magnesium toe te dienen.GEWASBESCHERMING

Onkruidbestrijding
Miranda is vrij ongevoelig voor metribuzin (Sencor). Voor opkomst zijn geen nadelige gevolgen waargenomen. Lage dosering heeft goede resultaten weergegeven bij een dosering van 100 gram, mits toegediend onder gunstige omstandigheden.

Phythophthora bestrijding
Miranda heeft een vrij goede resistentie tegen Phytophthora in de knol en een matige resistentie in het loof. Hierdoor is een regelmatige bespuiting noodzakelijk. Geadviseerd wordt een normaal spuitschema aan te houden.