Het bedrijf

 
Bedrijfssoort: Akkerbouw  
Locatie :  Reusel,  Noord-Brabant  
Gewassen: Aardappelen, suikerbieten en maïs  
Personeel:  3 vaste medewerkers  
Grondsoort  :  Dekzand met laag organische stofgehalte
Droogtegevoelig, Op 50% van de percelen wordt beregening toegepast
 
Percelen :   140 percelen van gemiddeld 3 hectare groot
Gemiddeld 6 hoekpunten per perceel
 

Boerderij by jacobvandenborne on Sketchfab