Variabel beregenen

Aan de hand van bodemscans zijn verschillende bodemvochtzones duidelijk geworden. Deze zones zijn duidelijk zichtbaar in onderstaande afbeeding. De bedoeling is om deze zones variabel te gaan beregenen door bij het rijpaden plannen rekening te houden met de verschillende geleidbaarheid zones. Zones met een hogere geleidbaarheid kunnen meer water bergen en kunnen minder vaak beregend worden dan zones met een lage geleidbaarheid. Door deze in aparte beregeningsgangen in te delen kan er efficiënter beregend worden. Zones die dwars op de bewerkingsrichting liggen, worden variabel beregend door middel van de oprolsnelheid van de haspel te veranderen. 


afbeelding 1: bodemvocht kaart