Agri Drones 

In de aardappel teelt praktijk
Jacob van den Borne experimenteert sinds 2012 met drones voor precisielandbouw en ervaart vele voordelen voor zijn bedrijf EN het milieu om het gewas direct digitaal te monitoren en waar nodig actie te ondernemen om bijvoorbeeld uitdroging of ziektes te voorkomen. De inzet van drone opnames in de reguliere werkprocessen zorgt voor veel tijdwinst, is kostenbesparend en draagt bij aan het doorlopende landbouw onderzoek om met minder milieubelasting rendabele opbrengsten te bereiken.
 
Proeftuin voor Precisielandbouw
Mede voor bovenstaande combinatie van precisielandbouw en drones heeft Jacob in 2016 het initiatief genomen om een Proeftuin voor Precisielandbouw op zijn grond te gaan realiseren. Dit traject heeft inmiddels een startinvestering vanuit Het Rijk, De Provincie Noord-Brabant en de Europese Unie mogen ontvangen. De proeftuin draait en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw is inmiddels een feit. Er worden zowel voor collega boeren en toeleveranciers proeven gedaan om ‘meer met minder’ direct in de volle grond met sensoren, analyse en o.a. drones het nieuwe duurzame rendabele boeren te ontdekken.
 
Knelpunt ‘hobby drones’ na 5 jaar
In 2016 liep Jacob tegen de grens aan wat vergunningstechnisch mag met drones in het luchtruim boven eigen grond. Om de inzet van drones in agri verder te onderzoeken en schaalvoordelen te ontdekken dienen we voorbij de ‘hobby’ drone te gaan. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en we weten inmiddels hoe onder de vlag van het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw degelijk, veilig en toekomstbestendig het agritech drone onderzoek onder toezicht van een erkende havenmeester voort kunnen zetten.

Agritech onderzoek met drones voor landbouw
 
Closed Agri Drone Area met Agri Drone Port 



Onderzoek en Ontwikkeling voor landbouw, milieu en regio economisch belang.

  1. Continueren eigen onderzoek van afgelopen 6 jaar om drones te laten bijdragen aan minder belasting bodem en water in de landbouw. Om dit te professionaliseren dienen we in gecontroleerd luchtruim met iets grotere drones iets hoger boven onze proefvelden te mogen vliegen. Alles onder toezicht van een erkende havenmeester. Daarnaast heeft Jacob inmiddels meer dan 100 vlieguren en wordt nu opgeleid om met professionele drones te mogen vliegen.

  2. Samenwerking met drone ontwikkelaars en High Agri Tech sensor bedrijven. Het gaat om het testen van sensoren en drones, dat kan alleen waar ook echt iets geteeld wordt. Om de robuustheid van drones en marktkansen van drones met sensoren als (export) product te ontdekken dient er dagelijks met drones durability tests gedaan te worden.

  3. Onderzoek veiligheid Alle aspecten van veiligheid in gebruik, als buurman in de omgeving en met overige gebruikers in het luchtruim wordt onderzocht. De vergunning maakt het mogelijk om ervaring op te doen in gesloten luchtruim. Voor huidige luchtruim gebruikers als Eindhoven Airport en hulpdiensten kunnen ook zij ervaren dat onder toezicht van een havenmeester een agritech drone area en drone port voor gebruik boven eigen proefvelden Van Den Borne geen belemmeringen en risico’s met zich meebrengen. Integendeel, iedere kleine en grotere drone toepassing is samen met havenmeester volgens luchtruim regels gecoördineerd.

    Proeven doen met drones boven proefvelden rondom het bedrijf, klik hier voor details over de vergunning aanvraag om 3 landingsplaatsen van 3 bij 3 meter te realiseren.