Dacom irrigatiemanagementsysteem

Beregenen bij Van den Borne aardappelen gebeurt met behulp van het Dacom irrigatiemanagementsysteem. Bij dit systeem wordt gewerkt met Dacom bodemvochtsensoren, deze zijn weergegeven in afbeelding 1 en 2. Dit is een sensor die door middel van geleiding van stroom de vochttoestand op verschillende dieptes in de bodem meet. In onderstaande afbeelding is een Dacom vochtsensor te zien. Deze vochtsensor wordt vlak naast de plant in de grond gebracht, zodat duidelijk wordt hoeveel water er voor de planten in de betreffende lagen beschikbaar zijn in de bodem. Aan de hand van deze informatie kan er dan besloten worden wel of niet te beregenen. Door gebruik te maken van dit systeem kan er milieubewuster gewerkt worden, doordat er optimaal gebruik wordt gemaakt van water. Niet alleen overmatig beregenen wordt door middel van de bodemsensor voorkomen, maar ook schade aan het gewas als gevolg van droogte. Een nadeel van dit systeem is dat een bodemvochtsensor één plaats binnen het perceel meet. Dit betekent dat de resultaten niet altijd voldoende informatie geven  voor het gehele perceel. Om dit probleem te tackelen gebruiken we de bodemscan om een representatieve plek voor de sensor te bepalen.

 afbeelding 2 Dacom bodemvocht sensor
afbeelding 1: Dacom vochtsensor               afbeelding 2: Dacom vochtsensor

Dacom irrigatiemanagementsysteem
Dacom past de Easy Ag-sensoren toe, die meten tot 60 cm diepte per iedere 10 cm de vochttoestand van de bodem. De sensoren zenden een radiografisch signaal uit dat wordt weerkaatst door het bodemwater. Aan de hand van de tijd die het signaal nodig heeft om weerkaatst te worden, en aan de hand van de sterkte van het teruggekeerde signaal kan de hoeveelheid bodemvocht bepaald worden. De sensoren zijn gekoppeld aan een weerstation die de neerslag, windsnelheid en straling meet. Al deze gegevens worden via basisstations automatisch doorgestuurd. Hiermee kan het beregeningsmoment nauwkeurig bepaald worden. Door deze methodiek toe te passen beginnen en stoppen we eerder dan voorheen. De waterhoeveelheden zijn per toepassing kleiner geworden, het aantal beregeningsbeurten is groter geworden. De opbrengst is met 5% gestegen ten opzichte van een normaal beregeningsregime.