2014
De afgelopen jaren hebben we door gebruik van precisielandbouw steeds meer inzicht gekregen in de gesteldheid van de bodem door deze in kaart te brenggen met verschillende sensoren. Een van de grootste variabelen in de bodem is de vochthuishouding. Deze is sterk afhankelijk van de grondsoort maar ook van het organischestofgehalte. Om deze vochthuishouding te kunnen verbeteren hebben we in 2013 samen met loonbedrijf Randy Goris in Dessel bekeken of er een  mestverspreider was die nauwkeurig (weeginrichting), en variable (op taakkaart) Compost en mest zou kunnen verspreiden. We hebben toen samen gekozen voor de Bergman 3 assige mest verspreider. Deze machine is uitgerust met een weeginrichting en isobus terminal met gps antene voor het variable toepassen van compost en mest. De afgelopen 2 jaar hebben we al verschillende proeven uitgevoerd met telkens een positief resultaat door verbetering van de waterhuishouding en daardoor ook een verbeterde opbrengst.


 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD