Bemesten najaar

De afgelopen jaren hebben we door gebruik van precisielandbouw steeds meer inzicht gekregen in de gesteldheid van de bodem door deze in kaart te brenggen met verschillende sensoren. We hebben vast gesteld dat de bodem de basis vormt voor al onze gewasen en dat het hebben van een gezonde bodem en bodemleven essentieel is voor een goed opbrengst met minder uitspoeling. We zijn 2014 gestart met het bemesten met organischestof door middel van compost en stalmest te bereken in het voorjaar.  Na een aantal jaren ervaring weten we nu dat deze organischestof bemesting beter past in het najaar omdat deze kan zorgen voor een goede groenbemester en in het najaar veel effectiever word omgezet door het bodem leven. hieronder zie je de historie van onze najaarsbemesting

2019
Ook in 2019 hebben we het compoststrooien in het najaar gedaan. Doormiddel van taakkaarten die aan de hand van de bodemscans zijn gemaakt wordt de compost optimaal verdeeld. de plekken met een hoge geleidbaarheid krijgen geen compost en de plekken met een lage geleidbaarheid krijgen extra compost. Op deze manier kunnen we het opbrengspotentie van de zandkoppen flink verhogen

Ook dit jaar heeft Louis Deenen weer met zijn Tebbe strooier gewerkt.

2017
In 2017 hebben we voor het eerst gewerkt met de mest breker van Louis Deenen. Hij heeft dit jaar een nieuwe Tebbe 3 assige mestbreker aangeschaft met weegsysteem en de mogelijkheid om variabel mest te breken aan de hand van taak kaarten. Omdat wij niet van een machine afhankelijk willen zijn hebben dit jaar geprobeerd om ook met deze machine variabel te bemesten aan de hand van onze bodemscans.


2015
Ook in 2015 heeft Loonbedrijf Randy Goris de compost op ons bedrijf uitgereden. Alle percelen zijn van te voren ingemeten met onze bodemsensoren en aan de hand van deze data hebben we bepaald op welke percelen we compost hebben toegepast en op welke variatie binnen het perceel deze is uitgereden.
Randy heeft dit seizoen zijn John Deere verruild tegen een Nieuw Holland voor wat extra pk's en een geïntegreerd RTK autoplilot Systeem. Hij rijd nu exact op de juiste werk breedte wat de verdeling ten goeden komt.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD