Opendeurdag 2012

Op zaterdag 10 november 2012 hebben we een open deur dag gehouden ter ere van het koninklijk bezoek van koningin Beatrix. Op deze open dag waren alle machines en gebouwen te bezichtigen en werden er rondleidingen verzorgd.

De rondleiding startte in de oude loods waar alle grondbewerking machines waren opgesteld.
 

Achter in deze loods hadden we een andere loods ingericht met machines die we gebruiken voor de precisielandbouw.

In deze loods waren alle stappen binnen de precisielandbouw uitgelegd aan de hand van alle machines. Onder meer stond er gps beregenen, bodemscannen, variabel spuiten met gewassensoren, bodembemonstering en variabel vaste mest of kalk zaaien.Verder stonden er nog machines om variabel aardappelen poten,  kunstmest strooien met gewassensoren en aardappelen rooien met opbrengstmeting.


De meest bekeken machines waren toch wel de uav's (unmanned areal vihicles). Deze vliegtuigjes gebruiken we voor het meten van de gewassen in de periode dat het te bewolkt is voor satellieten. Bij elke rondleiding die werd gegeven hebben we ongeveer groepen van ruim 100 personen uitgelegd hoe al deze apparatuur werd gebruikt.


De rondleiding ging verder door de nieuwe overkapping waar onze beregening haspels waren opgesteld.

Ook de laad- en losplaats voor de aardappelwasserij en het zout/kleibad was te bezichtigen.​


Daarna konden onze bezoekers een kijkje nemen in de sorteer en wasserij die we hebben gebouwd om al onze aardappelen op maat te sorteren en te wassen zodat de aardappelen direct kunnen worden verwerkt tot friet.

In de onderstaande foto's zie je een overzicht van de complete sorteer en wasinstallatie.


Ook de net opgestarte waterzuivering kon worden bekeken op de open dag.


In het onderstaande filmpje kun je de wasinstallatie en de nieuwe waterzuivering ook in volle werking bekijken.


Na de waterzuivering vervolgde de rondleiding achter de loodsen waar het was waterbassin ligt en waar ook de nieuwe fytobak was te zien. Deze fytobak reinigt al het lek en reinigings water wat word opgevangen bij de spuit vulplaats. De spuitmiddelen die nog in dit water zitten worden afgebroken door het organisch  materiaal wat in de fytobak zit.


Ook het inschuren van de aardappelen na de oogst kon worden bekeken in de nieuwe aardappelbewaarloods.

Hier hadden we de inschuurlijn opgesteld en kon worden bekeken hoe de aardappelen uit de kiepers door de stortbak en met behulp van lopende banden in de schuur te recht komen. Hierbij wordt de valhoogte zo klein mogelijk gehouden.


De bewaring van de aardappelen in de aardappelbewaarschuur was de volgende halte bij de rondleiding.

In onze werkplaats werd eerst de bewaarcomputer uitgelegd. Daarna ging deze verder langs de trap omhoog naar de inspectie gang. Hier werd uitleg gegeven over de bewaring van de aardappelen.


De rondleiding eindigde voor in wasserij loods waar iedereen een drankje kon gebruiken. Ook was er de mogelijkheid om ons eindproduct te proeven in de friettent van onze afnemer FarmFrites.


De open dag en de rondleidingen duurde tot laat in de avond.


Naar schatting zijn er ruim 2500 personen op onze open dag geweest en kunnen we rustig spreken van een groot succes.