Precisie landbouw

Op ons bedrijf maken we gebruik van precisie landbouw. Hiervoor hebben we een cyclus ontwikkeld, deze is terug te vinden onder de kop ´Precisie Landbouw´. Door gebruik te maken van al de onderdelen in de cyclus kunnen wij duurzaam aardappelen telen.

Allereerst zorgen we dat de exacte perceelgrenzen worden op genomen. Hierdoor weten we de oppervlakte, daardoor kunnen we bewerkingen en planningen goed uitvoeren.

Daarna scannen we de bodem, daardoor zien we variatie in de percelen. Aan de hand van die variatie gaan we variabele teelt maatregelen toepassen. Zoals, grondbewerking, planten, beregenen en bemesten. Zo proberen we het perceel optimaal te bewerken en betelen.

Na het variabel bewerken, aan de hand van de perceelgrenzen gaan we het perceel optimaal in delen.
De rijpaden en plantbanen worden via een software programma ingedeeld. Daardoor wordt het perceel zo optimaal mogelijk benut.

Na de indeling van het perceel gaan we de grond bewerken met een GPS gestuurde tractor. Door GPS toe te passen besparen we op tijd, brandstof en slijtage. Van de grond die wordt bewerkt  meten we de weerstand. Hierdoor zijn snel verdichte plaatsen op het perceel in kaart te brengen. In plaats van een diepere bewerking op het hele perceel toe te passen kunnen we op dit op een specifieke plaats doen. Dit scheelt aanzienlijk in gebruik van diesel en uitstoot van CO2.

Na dat de grond bemest en bewerkt is kunnen de aardappelen worden gepoot. Dit doen we aan de hand van een pootkaart. De pootkaart wordt gemaakt aan de hand van de schaduwgrens die bomen langs onze percelen geven. In de schaduwzone worden de aardappelen verder uit elkaar geplant. Hierdoor krijgen alle planten evenveel energie en groeien ze binnen de kwaliteitseisen.

De gewasbescherming die wij uitvoeren proberen we zo precies mogelijk te doen. Dit doen we aan de hand van weerstations en ziekte berekeningsmodellen, GPS en gewassensoren. De weerstations en ziekte berekeningen geven weer wanneer de gewasbescherming het beste kan worden uitgevoerd. Hierdoor hoeven we minder vaak te behandelen voor het zelfde resultaat. De GPS en gewassensoren gebruiken we om te meten hoeveel gewas er staat. Aan de hand van de hoeveelheid passen we de afgifte per doppen aan. Hierdoor kunnen we minder middel gebruiken waardoor we het milieu sparen.

Tijdens het groei seizoen komen er vaak drogere periodes voor. De droge periodes vangen we op door zelf water te geven. Dit doen we tot nu toe met beregeningshaspels (kanon). Vanaf 2014 gaan we dit ook met een sproeiboom doen. De beregenings momenten en hoeveelheden worden bepaald door bodemvochtsensoren en weerstations. .

Tijdens het groeiseizoen meten we het gewas met gewas sensoren. Dit doen we tijdens het gewas beschermen op de spuitboom. Ook vanuit de de lucht en de ruimte meten we onze gewassen met UAV's, vliegtuigen en satellieten. Deze gegevens combineren we om vanuit daar een aantal variabele kaarten te maken om kunstmest toe te dienen.
De kunstmest wordt gestrooid op de plaatsen waar het nodig is. het kunstmest wordt op de plaatsen gestrooid op de plaatsen met de hoogste opbrengst potentie. De opbrengst potentie wordt bepaald door de bodem (bodem scan) en het gewas (gewas sensoren).

Als laatste meten we ons eindproduct. Dit doen we door een weegsysteem dat op onze rooier is gebouwd. Hierdoor kunnen we meten of al onze voorgaande handelingen effect hebben gehad op de opbrengst. De opbrengst meting wordt meegenomen in de volgende keer dat wij het perceel gaan betelen. We kunnen dan al vooraf nóg meer sturen in variabele bemesting, beregening en nog veel meer zaken