Rijenbemesting

Tijdens het poten en zaaien wordt er een rijenbemesting met een vloeibare meststof uitgevoerd. Deze wordt niet vollevelds toegepast, maar wordt enkel in de wortelzone van de plant aangebracht. Hierdoor kan de hoeveelheid meststoffen worden teruggebracht tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid.