Spuiten aan de hand van een Beslissings Ondersteunend Systeem

Een Beslissings Ondersteunend Systeem is een softwarepakket dat de teler helpt bij de gewasbescherming. Bij van den Borne maken we gebruik van een Dacom systeem.  Om de ziektedruk te bepalen en bijbehorend advies te kunnen berekenen maakt Dacom gebruik van de volgende gegevens:

  • Weersgegevens: Deze worden gemeten via de weerpaal (foto1 ) en daarnaast worden gegevens gebruikt van het KNMI.
  • Gewasgegevens: Deze worden gemeten in het veld met behulp van close sensing en remote sensing sensoren (foto 2).
  • Spuitgegevens: Hierin worden registratiegegevens van Crop-R gebruikt aangevuld met spuitgegevens uit de spuitcomputer (foto 3).

    
Foto 1: Weerpaal                                               Foto 2: Gewasgegevens meten                       Foto 3: Spuitcomputer

Aan de hand van al deze gegevens wordt berekend wanneer het weer gunstig is voor de ziekte om de plant te infecteren. Ook wordt er bekeken of de uitgevoerde bespuitingen nog voldoende werken.


Afbeelding 1: Dacom Beslissings Ondersteunend Systeem

Bovenstaand figuur is het jaaroverzicht van de bespuitingen op een aardappelperceel uit het Dacom systeem. In bovenstaande figuur staan twee grafieken.  In de bovenste grafiek is de hoeveelheid onbeschermd blad weergegeven. In de onderste grafiek wordt de ziektedruk weergegeven. Hoe groter de piek, des te hoger de druk. Als je de twee grafieken met elkaar vergelijkt, kun je zien dat de aardappelen bespoten worden net voordat een hoge ziektedruk zich voordoet. Na een bespuiting is er nog geen nieuw blad en geen slijtage en dus is het gele oppervlakte nul (middenlijn). Door gebruik te maken van het Dacom systeem besparen we ongeveer één bespuiting, maar hebben we vooral een goede management tool om de 140 percelen te kunnen bespuiten tegen ziektes. 
 

 

‚Äč