Spuiten met sectie-aansturing

Spuitmachines krijgen een steeds grotere werkbreedte. De spuitbomen zijn verdeeld in secties die onafhankelijk van elkaar kunnen worden in- en uitgeschakeld. Wanneer een perceel een schuine kant heeft, schakelt de teler de secties handmatig in en uit. De meeste spuitmachines hebben secties van drie meter. Hieronder staat op foto 1 weergegeven van de spuitmachine waarop de groene spuitboom achterop de machine duidelijk zichtbaar is.

   
Foto 1: Dammann spuitmachine                                                          Foto 2: Automatisch in-/uitschakelen van secties

Met behulp van GPS-plaatsbepaling op de tractor en de vooraf bekende verdeling van de verschillende secties op de spuitmachine kan er gespoten worden met behulp van automatische sectie-aansturing. Automatische sectie-aansturing betekent dat de spuitmachine automatisch secties uitschakelt tijdens het rijden wanneer er overlap optreedt. Door gebruik te maken van perceelsgrenzen kan er niet buiten deze grenzen gespoten worden. Dit wordt weergegeven in afbeelding 2 hierboven.

Ons bedrijf heeft veel percelen met onregelmatige vormen, hierdoor kwam het vaak voor dat we met de spuitmachine een schuine kant van het perceel met overlap moesten bespuiten. Tegenwoordig werken we met spuitmachines die zijn uitgerust met sectie-aansturing. Door middel van sectie-aansturing hebben we ons percentage overlap tijdens bespuitingen teruggebracht van 13% naar 1%. We besparen nu dus 12% op ons middelenverbruik en bovendien hebben we minder gewasschade als gevolg van overlapping.