Internationale Maasprijs van RIWA-Maas

14 september 2012

Een schone Maas door nieuwe technieken en doortastende boeren! 

Via een unieke samenwerking hebben 100 boeren en loonwerkers met nieuwe technieken de belasting van de Maas met gewasbeschermingsmiddelen flink verminderd. Dat is belangrijk omdat de Maas bron voor drinkwater is. Als blijk van waardering reikte Yvon Jaspers de prestigieuze Internationale Maasprijs van RIWA-Maas uit aan akkerbouwer Van den Borne aardappelen uit Reusel.  ‘Jullie weten van aanpakken en zijn veel te bescheiden’ aldus Yvon Jaspers, die onder de indruk was van de prestatie van de boeren uit het Maasstroomgebied. De investering van de boeren in de nieuwe technieken leveren een gebruiksreductie van 5-70% en een driftreductie van 55-99%, waardoor veel minder middel in het water komt .  
In Nederland zijn 66% van de veldspuiten en 42% van de boomgaardspuiten ouder dan 10 jaar. Deze spuiten (8800 in totaal) kunnen met behulp van een investeringsregeling versneld worden vervangen of een upgrade krijgen. Met een forse reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen tot gevolg. De partners van het project roepen de overheid en het bedrijfsleven op om gezamenlijk een investeringsregeling voor emissiereducerende technieken op te stellen en zo het verouderde spuitmachinepark milieutechnisch voortvarend te vernieuwen. Hiermee komt een schone Maas als blijvende schone drinkwaterbron in zicht. Samen werken blijft nodig Met de slotmanifestatie op 14 september is het project ‘Samen werken aan een schone Maas’ 
afgesloten. De aanwezigen waren het erover eens dat de technieken breed verspreid moeten worden. Samenwerkende partijen gaan binnenkort bespreken hoe de resultaten van Schone Maas verder verspreid kunnen worden. Daarvoor staat iedereen aan de lat, samen werken blijft nodig! 

Waarom we gewonnen hebben wordt in onderstaand filmpje ook nog eens mooi uitgelegd.