Variabel poten in schaduwzones

Op de schaduwplekken is er minder licht, waardoor de opbrengst per plant lager is. Door minder aardappels te planten in deze zone  is er meer licht, water en mineralen per plant beschikbaar. Dit leidt tot hogere opbrengst per plant en lagere kosten voor het pootgoed, waardoor een hogere financiële opbrengst wordt behaald.
Het variabel poten wordt als volgt toegepast:
- Zone 100% licht: normale {plantafstand}
- Zone 75%  licht: plantafstand 10% verruimd
- Zone 50% licht: plantafstand 20% verruimd
- Zone 25% licht: plantafstand 30% verruimd

Hieronder ziet u op afbeelding 1 een schaduwkaart van een van onze percelen. Daarnaast in afbeelding 2 is de pootafstand kaart weergegeven. 

  
Afbeelding 1: Schaduwkaart                                                               Afbeelding 2: Pootafstand kaart