Variabel vaste mest toedienen

Aan het begin van het seizoen maakt ons bedrijf een scan van de bodem met behulp van de EM38-MK2 sensor. Deze sensor geeft de plaatsen in het perceel weer die over veel of juist weinig geleiding beschikken. Op basis van deze kaarten geven we deze plekken veel of juist weinig compost. De compost zorgt ervoor dat het organische stofgehalte in de bodem toeneemt. Hieronder staat bodemgeleidingskaart met bijbehorende compost strooi kaart.

  
Afbeelding 1: geleidingskaart                                                               Afbeelding 2: Compost strooikaart

De linkse kaart geeft de geleiding van de bodem weer. De rechtse kaart is de afgeleide hiervan, deze geeft weer hoeveel compost op welke plaats gestrooid moet worden. Dit is de zogenaamde taakkaart voor de compost strooier. Hieronder ziet u de compost strooier op een van onze percelen.


Foto 1: Compost strooien