Wat is Remote sensing?

Remote sensing

Wat is Remote Sensing 

Remote sensing is een techniek waarbij satellieten de aarde en atmosfeer vanaf honderden kilometers hoogte observeren. De satellieten meten stralingsgegevens van het aardoppervlak en zenden de informatie terug naar basisstations. Bewolking stoort meetgegevens. De observaties worden opgeslagen en verwerkt tot satellietbeelden. 

De (polaire) satellieten die gebruikt worden voor remote sensing draaien voortdurend rondjes om de aarde. Op de satellieten zitten sensoren. Die tasten het aardoppervlak stukje voor stukje (10 x 10 m) af en meten het licht dat door de aarde wordt gereflecteerd (B, C en D). De reflectie is de verhouding door het gewas gereflecteerde zonlicht en het op het gewas invallende zonlicht. Deze metingen worden vervolgens als getallen opgeslagen en naar de aarde gezonden (E,F). Een sensor meet vaak één golflengte van het licht (eigenlijk: elektromagnetische straling) dat het aardoppervlak weerkaatst, bijvoorbeeld alleen blauw of infrarood licht. 

De meeste aardobservatie satellieten maken opnamen in meerdere golflengten, met andere woorden meerdere golflengtegebieden van het elektromagnetisch spectrum (zichtbaar licht, nabije en korte golf infrarood) worden door de satelliet waargenomen.
Door gebruik te maken van de rode en infrarode banden van een satellietbeeld kan een NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) berekend worden. Aangenomen wordt dat de NDVI een goede schatter is voor de hoeveelheid stikstof in het blad. Door andere banden te gebruiken, is het mogelijk om andere parameters te bepalen. De bepaalde parameters zijn ter ondersteuning voor teeltmaatregelen (G). In onderstaande figuur is het principe van remote sensing weergegeven.

Wat doen wij ermee?

Met behulp van de actuele gewasinformatie die door de satellieten aangeleverd wordt, is het voor ons mogelijk om de groei van de planten te beïnvloeden.  Met deze gegevens kunnen wij nauwkeuriger stikstof op de juiste plek toedienen. Het stelt ons in staat om nauwkeurig de vereiste meststoffen in verschillende stadia van het groeiproces plaats specifiek bij te sturen binnen het perceel. Ook kan er een voorspelling gedaan worden van de opbrengst. Zo komen besparingen op kunstmest in combinatie met een prognose van de opbrengst binnen handbereik. Daarnaast kunnen wij slechte plekken opsporen, waarna gericht naar de oorzaak van deze slechte plekken gezocht kan worden.
 

In de toekomst zal ons bedrijf afhankelijk van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de gegevens van Remote Sensing gedurende het groeiseizoen wellicht Close Sensing vervangen.