Gewassensing

Gewassensing betekent met sensoren op de machines naar een plant kijken. De plant neemt een deel van het zonlicht of uitgezonden licht door een sensor op, het andere deel wordt teruggekaatst. Aan de hand van de hoeveelheid licht die deze plant terugkaatst, kunnen vegetatie indexen gemeten worden, zoals de NDVI, WDVI en REP.
Ons bedrijf werkt met de Fritzmeijer Isaria sensor. Deze sensor meet de reflectie van het licht dat op de plant valt. Aan de hand van deze metingen wordt de biomassa en stikstofbehoefte van het gewas bepaald. Op ons bedrijf is deze rode sensor gemonteerd op een frame die aan de voorkant van de tractor en op de spuitmachine hangt. Dit is op onderstaande foto 1 te zien:


Foto 1: Dammann spuit met gewassensoren

Onze Isaria sensor meet twee verschillende indexen. De eerste is de IBI, dit is een biomassa index. Deze index geeft aan hoeveel bladeren en stengels de plant heeft, met andere woorden hoe groot het groen oppervlak is. De andere index is de REP. De REP geeft een indicatie van de hoeveelheid stikstof die in de plant aanwezig is. Met behulp van deze data kan bepaald worden hoeveel stikstof het gewas nog nodig heeft. Zo kunnen taakkaarten gemaakt worden voor het toedienen van mest en/of kunstmest. Achterop de tractor hangt een kunstmeststrooier of spuitmachine die vrijwel direct na de metingen variabel voedingsstoffen kan toedienen op het perceel in vaste of vloeibare vorm.


Afbeelding 1: Verdeling sensoren op de spuitmachine

In bovenstaande afbeelding is te zien hoe de rode sensoren verdeeld zijn over de spuitmachine. Elke sensor meet één rij, en dus niet de volledige oppervlakte. De kaart geeft een beeld van het perceel.