Variabel bemesten

Ons bedrijf past variabele bemesting toe omdat de bodem sterk varieert in bemestingstoestand. De  percelen worden bemest met drijfmest die sterk varieert in samenstelling en omdat we willen bemesten aan de hand van de opbrengstpotentie. De opbrengstpotentie wordt bepaald aan de hand van de bodemscan. Deze wordt als basis gebruikt voor elke bijbemesting.
Er zijn meerdere meststoffen om variabel te bemesten: