Stap 7: Gewassensing

Gewassensing betekent het met sensoren bekijken van een plant. De plant neemt een deel van het zonlicht of uitgezonden licht (door een sensor) op, het andere deel wordt teruggekaatst. Aan de hand van de hoeveelheid licht die deze plant terugkaatst, kunnen vegetatie indexen gemeten worden, zoals de NDVI, WDVI en REP. Deze indexen kunnen vervolgens omgezet worden naar biomassa- en chlorofylkaarten. Deze kaarten geven de groei en de stikstofbehoefte  van een plant weer. Op basis van deze kaarten kan er bijvoorbeeld beslist worden of en hoeveel er nog bemest moet worden. Hieronder is een voorbeeld van een biomassakaart weergegeven.

Bij Van den Borne aardappelen wordt er gewerkt met Fritzmeijer sensoren, deze sensoren zijn gemonteerd op de spuit en op een aantal tractoren zodat er gedurende het groeiseizoen veel data over de groei van het gewas verzameld wordt.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD