Wat is precisielandbouw?

Precisielandbouw is continu in ontwikkeling, de belangstelling voor het gebruik van precisielandbouw neemt steeds verder toe. Maar wat is precisielandbouw nu eigenlijk precies? De definitie van precisielandbouw is; de juiste teeltmaatregel, op de juiste plek, op het juiste moment toe passen. Het dus belangrijk dat er meerdere terugkomende tijdstippen van toepassing zijn, meerdere locaties bij betrokken zijn en de toegepaste hoeveelheid moet veranderen (laag, hoog, aan of uit).                                             
Het gebruik van sectieafsluiting of RTK-GPS/GNSS op de trekker is dus geen precisielandbouw, maar een precisietechniek. Sectieafsluiting en RTK-GPS/GNSS behoren maken gebruik van meerdere locaties en verschillende hoeveelheden, terugkomende tijdstippen ontbreken echter. Om een iets tot precisielandbouw te rekenen moeten alle drie de onderdelen terugkomen. Precisielandbouw streeft naar het zo efficiënt mogelijk in zetten van de input met als doel om de output, het teeltrendement en het uiteindelijke saldo van de teelt, zo hoog mogelijk te krijgen.

Potenties
In de presicielandbouw wordt er met drie potenties gewerkt:
  1. Potentie van de bodem
  2. Potentie van het uitgangsmateriaal
  3. Potentie van het weer
Deze drie potenties samen kunnen de opbrengstpotentie van een perceel weergegeven. Deze opbrengstpotentie staat aan de basis van alle maatregelen die er genomen worden in de precisielandbouw.
 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD