Stages bij van den Borne aardappelen

Binnen ons bedrijf is er ruimte om verschillende stageopdrachten te doen. Van meewerk stages, tot meedenk stages op alle niveua's kunnen wij iets bieden. Ook voor interne stages hebben we woon en verblijf ruimte. De hoofdzaak waarin we jullie iets kunnen bij brengen ligt in het groeiseizoen. Hier leer je de aardappelteelt geheel kennen met alle technieken die wij toepassen. Van plant analyses tot satellietbeelden gebruiken we dan om onze teelt zo optimaal te laten groeien. Het groeiseizoen is van begin Juni tot ongeveer half Augustus. 

Bij project stages en afstudeeropdrachten hebben we een ruime keuze uit opdrachten. Hier beneden een korte indruk
uitgevoerde opdrachten en projecten:

 • Toepassing van precisie landbouw technieken in andere sectoren
 • Effect van variabel poten a.d.h.v. bodemgeleidbaarheid
 • Toepassen van controlled traffic farming (CTF) in de conventionele landbouw
 • Van opbrengstdata, opbrengstpotentiedata maken
 • 3D bodeminventarisatie
 • ​Precisieberegening: variabel beregenen en beregeningstechniek 
 • Gewasmonitoring voor optimalisatie van ijklijnen binnen de precisielandbouw
 • In kaart brengen van bodemkwaliteit en de effecten op de aardappelteelt
 • Onderzoek naar (variabele) pootsystemen in de aardappelteelt 
 • Bodembemonstering aan de hand van bodemscans
 • Bodem verdichting in kaart brengen aan de hand van tractordata (ISObus) en weerstandsmetingen 
 • Precisielandbouwdata (big data) analyseren op bedrijfsniveau
 • ​Precisielandbouw kennis vertalen naar presentatie website en apps
 • Remming van besvorming bij aardappelplanten
 • Peilgestuurde drainage a.d.h.v. bodemgeleidbaarsscans
 • Automatisatie plantsapanalyse
 • Analyse van 10 jaar weersdata om te kunnen sturen op temperatuur en stralingssom

Heb je interesse in een stage plek, neem dan contact op met ons via email. Vermeldt even je naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat we altijd contact op kunnen nemen. Ook graag een CV toevoegen.

Stages in de landbouw

Hoe vult een stagiair landbouw 3 maand stage in zijn laatste jaar? Heel veelzijdig, zo blijkt. Althans volgens Jens Apers in het Nederlands akkerbouwbedrijf Van den borne aardappelen die koploper is in het gebruik van precisielandbouw technieken! Bedankt, familie Van den Borne!

Geplaatst door HoGent agro- en biotechnologie op Dinsdag 15 mei 2018


Deze video is gemaakt door Valentin Dumontier uit Frankrijk. Hij heeft een meeloopstage bij ons gedaan.
 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD