Teeltproeven

Teeltproeven

Om inzicht te krijgen hoe de aardappelen gedurende een jaar groeien voeren we ieder jaar weer veel gewasmetingen uit. Deze metingen worden daarnaast gebruikt voor het beoordelen van proefvelden. Zo worden er proefvelden aangelegd met bemestingsproeven.