Akker- en bloemenranden

Om de biodiversiteit te stimuleren wordt elk jaar 7 hectare ingezaaid met akker- en bloemenranden. In deze randen kunnen insecten zich nestelen welke worden gebruikt als natuurlijke vijand op plaaginsecten bij omliggende percelen. De akker- en bloemenranden worden efficiënt aangelegd doordat deze in schaduwlijnen van bossen worden geplaatst. In schaduwgebieden wordt jaarlijks een opbrengstderving gezien, welke bij de plaatsing van akker- en bloemenranden vervalt doordat hier geen cultuurgewas groeit. Daarnaast is het een goede plaatsing doordat de akker- en bloemenranden goed aansluiten op de aanwezigheid van bossen. Daarnaast worden de akker- en bloemenranden ook aangelegd naast watervoerende sloten. Dit komt de biodiversiteit ten goede, omdat temperatuurschommelingen boven sloten kleiner zijn. De verplichte teeltvrije zones naast watervoerende sloten voor de teelten blijft niet braak liggeb, maar wordt ingezaaid met gras- en bloemenmengsels. Tot slot zorgt een slimme akkerrand voor buffering van gewasbeschermingsmiddelen, zodat deze niet uitspoelen naar de watervoerende sloten. De bufferzone wordt gebruikt als biologisch filter, waarbij het bodemleven in deze strook de actieve stoffen afbreken. 


 

Bijenhotel en insectenhaag

Naast het zaaien van akker- en bloemenranden wordt de biodiversiteit in stand gehouden door het plaatsen van bijenhotels. Het plaatsen van een bijenhotel op de hoofdlocatie bij van den Borne aardappelen zorgt voor het weren van insectenplagen op de omliggende percelen. Naast het bijenhotel is er ook een insectenhaag geplaatst. Deze speciale insectenhaag staat het gehele jaar in bloei, gezien de verschillende planten hun eigen bloeitijd hebben zodat er altijd insecten worden aangetrokken.
 

Havik palen en uilenkasten

Om het ongedierte als veldmuizen op de akkers te weren, worden havik palen geplaatst. Deze eenvoudige vorm van bestrijding biedt haviken de mogelijkheid om op de paal te gaan zitten waarbij ze de populatie veldmuizen op de akker in evenwicht houden. Daarnaast zijn er in alle bewaarloodsen voor de aardappelen uilenkasten geplaatst. Uilenpopulaties huisvesten zich hier waardoor het ongedierte wordt weggedreven.
Dacom  

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD