Zonnepanelen

In 2019 heeft van den Borne geïnvesteerd in de aanleg van zonnepanelen op drie bewaarloodsen. De totale installatie heeft een capaciteit van 500 kWh waardoor het bedrijf zelfvoorzienend is in stroomgebruik. In de wintermaanden moeten de aardappelen in de bewaring geventileerd worden waarbij de ventilators door middel van zonne-energie worden aangedreven. Naast de toepassing van zonne-energie in de bewaring wordt de opgewekte stroom gebruikt tijdens de beregening. Van den Borne heeft geïnvesteerd voor de toekomst met de aanschaf van elektrische beregenings pompen. Rondom de hoofdlocatie in Reusel ligt 40 hectare land welke geheel elektrisch beregend kan worden met gebruik van zonne-energie. Binnen de 40 hectare liggen verschillende grondwaterputten waarbij elke put voorzien is van een elektrische pomp. Elke pomp is van stroom voorzien via een kabelnetwerk vanaf de hoofdlocatie met zonnepanelen.

 

Windmolenpark

In 2017 heeft van den Borne het initiatief genomen voor het realiseren van een windmolenpark. Om het windmolenpark te realiseren is er een vereniging opgericht met als doel het verbeteren van het imago en het verduurzamen van Reusel-zuid. De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) bestaat uit 30 boeren, burgers en omwonenden die samen willen werken aan deze ambitie. De VHTAC heeft een nieuwe BV opgericht voor het windmolenpark met de naam Agro Wind. Op 3 maart 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 11 windturbines van samen 60 megawatt. De ambitie is om het windmolenpark operationeel te hebben in 2023. We hebben dan niet alleen ons eigen bedrijf klimaat-neutraal gemaakt maar ook alle bedrijven in Reusel-zuid. 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD