Duurzaamheidsverslag

In 2019 is een duurzaamheidsverslag opgesteld voor van den Borne aardappelen in Reusel. Van den Borne aardappelen streeft naar duurzame teelt met precisie landbouwtoepassingen. Met een speciale precisielandbouwcyclus wordt getracht het hele jaar door duurzaam te produceren. Het rapport bespreekt de duurzaamheidscomponenten van milieu, energie, teelt en initiatiefprojecten.

Het volledige duurzaamheidsverslag kunt u hieronder inzien.