Soilmasters

SoilMaster scant, bemonstert en adviseert voor een optimale bodemvruchtbaarheid.

SoilMasters brengt via de nieuwste, geavanceerde bodemscanners de bodem in kaart en bepaalt wat de beste punten zijn om deze te bemonsteren. De bodemmonsters worden geanalyseerd met de unieke Kinsey-Albrecht bodemanalyse, waarna een nauwkeurig bodemadvies, gekoppeld aan taakkaarten, wordt vastgesteld. Daarmee is het mogelijk om veel gerichter te werken aan bodemvruchtbaarheid en het rendement van teelten te verhogen.

Een grondmonster nemen van elke vierkante meter is een ondoenlijke, kostbare en tijdrovende zaak. Gelukkig kunnen we wel door middel van een indirecte methode de bodemvruchtbaarheid van elke vierkante meter van uw perceel vaststellen. Hiervoor gebruiken we een Elektro Magnetische Inductie (EMI) sensor, die de elektrische geleidbaarheid van de bodem meet. De elektrische geleidbaarheid of conductiviteit wordt afgekort met EC en is een belangrijke maat voor de bodemvruchtbaarheid. Dit komt omdat de geleidbaarheid sterk afhangt van het vochtgehalte, het kleigehalte (textuur), de aanwezige organische stof, de CEC en de hoeveelheid zouten/mineralen in de bodem.

Je kunt je voorstellen dat een vochtige bodem beter geleidt dan een droge bodem, die juist isoleert. Een bodem die bestaat uit veel kleine (geladen) kleideeltjes geleidt ook beter dan een grovere zandgrond. Kleigrond houdt ook makkelijker water vast. Datzelfde geldt voor een bodem met meer organische stof. Die geleidt weer beter dan een bodem met weinig organische stof. De som van alle lading op het klei-humus complex noemen we het TEC. Ook hiervan is goed te begrijpen dat een bodem met een hogere TEC een hogere geleidbaarheid heeft.

Voor meer informatie over Soilmasters klik hier.


 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD