Stage ervaringen Laban Duynhouwer en Jasper Otte

 
Naam: Laban Duynhouwer & Jasper Otte
Woonplaats: Werkendam & Hooge Zwaluwe
Stage periode: 20 februari tot 14 juli 2017
Soort stage: Minorstage Techniek Akkerbouw en Vollegrondsgroente
School: Aeres Hogeschool Dronten
Huidig werk: Laban: A. den Dekker en zn. Landbouwmechanisatiebedrijf
Jasper: Akkerbouwbedrijf Otte

In ons laatste jaar van de studie volgden wij beide de minor Techniek Akkerbouw en Vollegronds groente. Laban heeft daarbij de achtergrond van de studie Agrotechniek en Management en Jasper heeft de achtergrond Tuin- en Akkerbouw. Tijdens de minor stond centraal dat Laban zich richtte op de plantenteelt en Jasper op techniek. Door onze samenwerking was dit perfect te combineren bij Van den Borne aardappelen waar techniek en plantenteelt een grote rol spelen.


Tijdens onze stage zijn we bezig geweest met de opdracht over Control Traffic Farming (CTF). CTF is een werkwijze die vooral bekend is uit de biologische landbouw waarbij op vaste rijpaden wordt gewerkt, zodat de gewassen in onbereden grond geteeld kunnen worden. Het doel hiervan is om te zorgen dat de plant beter groeit door minder weerstand van verdichte grond en beter nutriënten op kan nemen. Door deze betere groei kan een hogere opbrengst gerealiseerd worden. Voor onze stage hebben we daarom eerst kennis opgedaan bij diverse landbouwbedrijven die al met een vorm van rijpaden werken. Met de opgedane kennis uit de sector en de wensen van het bedrijf hebben wij samen een plan opgesteld waarin wij CTF toepasbaar hebben gemaakt voor de verschillende gewassen op het bedrijf maar in het bijzonder de aardappelteelt.

Wij willen familie Van den Borne hartelijk bedanken dat wij deze stage op het bedrijf uit mochten voeren. Het was een interessante stage en wij hebben veel mogen leren over CTF.
 

stage  

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD