Stage ervaringen Louis-Philippe Verstraete

Naam: Louis-Philippe Verstraete
Woonplaats:  Oostnieuwkerke (BE)
Stageperiode:  april en juli tot september 2016
Soort stage:  Vrijwillige stage
School: Universiteit Gent, Bio-Ingenieurswetenschappen landbouwkunde


In de zoektocht naar praktijkervaring in grootschalige landbouw met innovatief karakter kwam ik bij Van den Borne aardappelen op het ideale bedrijf terecht. Gedurende de hele stage werd hoofdzakelijk rond bodeminventarisatie, gewasbemonstering en bemesting gewerkt. Dit werd aangevuld met de bezigheden van het moment, zoals beregening, bouw van nieuwe opslagloods, groenbemester zaaien, alsook het bezoeken van beurzen en studiedagen i.v.m. aardappelteelt of precisielandbouw.

In het voorjaar scande ik een 200-tal hectare met de Dualem 21S bodemgeleidbaarheidssensor, zowel voor eigen aardappelen als voor derden. Na het poten bewezen de bodemgeleidbaarheidskaarten ook in de zomer hun nut om de zones met hoger risico op rot te lokaliseren, waarop dan doelgericht bemonsterd kon worden. Ook bij het testen van de Fritzmeier Profi 60 bodemboor werden de boorpunten bepaald a.d.h.v. de geleidbaarheidskaarten. Tijdens de zomer waren we vooral bezig met de tweewekelijkse metingen voor de gewasbemonstering. Door de extreem natte junimaand en hoge ziektedruk was 2016 plantkundig een zeer interessant jaar, maar naast de bijsturing van het groeiproces werden ook economische motieven extra belangrijk om te beslissen in hoeverre voor bepaalde percelen nog verder geïnvesteerd kon worden. Dit jaar werd tevens een mengkeuken voor meststoffen in gebruik genomen om efficiënter nutriëntenoplossingen te mengen voor toediening bij het spuiten. Dit concept zal in de toekomst verder verfijnd en gekoppeld worden aan een groeimodel met specifieke mengsels per groeistadium. Als slot van de stage mocht ik de bodemboor en scanner voorstellen op een demonamiddag bodemkwaliteit in Bottelare, alsook op Interpom Primeurs in Kortrijk.Bij deze wil ik de hele familie Van den Borne en medewerkers van harte bedanken voor hun openheid, kennisdeling, aangenaam verblijf en alle kansen die ze geboden hebben. Graag ga ik in de nabije toekomst ook in mijn thuisstreek met precisielandbouw en nauwgezette teeltmonitoring aan de slag.
 

 
stage  

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD