Pagina's gevonden met tag Variabel bemesten

Precisie Landbouw

Precisie landbouw Op ons bedrijf maken we gebruik van precisie landbouw. Hiervoor hebben we een cyclus ontwikkeld, deze is terug te vinden onder de......

Lees meer op

12. Variabel bemesten

Variabel bemesten Ons bedrijf past variabele bemesting toe omdat de bodem sterk varieert in bemestingstoestand. De percelen worden bemest met drij......

Lees meer op

11. Gewas metingen

Gewasmeting Bij een gewasmeting worden er per meting drie planten uit de grond gehaald. Van de bovengrondse delen van de plant worden de volgende f......

Lees meer op

10. UAV Sensing

UAV sensing UAV Sensing: UAV staat voor Unmaned Aerial Vehicle en is niets meer dan een voertuig dat over een perceel vliegt waarbij foto’......

Lees meer op

9. Gewassensing

Gewassensing Gewassensing betekent met sensoren op de machines naar een plant kijken. De plant neemt een deel van het zonlicht of uitgezonden licht......

Lees meer op

Kunstmest strooien

Kunstmest strooien 2015 Ook in 2015 hebben we onze bijbemsting uitgevoerd met behulp van de Fritzmeier Isaria gewassensoren die in de fronthef van......

Lees meer op

Bemesten

Bemesten Vaste mest 2017 In 2017 hebben we voor het eerst gewerkt met de mest breker van Louis Deenen. Hij heeft dit jaar een nieuwe Tebbe 3 assi......

Lees meer op