Stap 12: Variabel bemesten

Een variabele bemesting gedurende het groeiseizoen kan op twee manieren toegepast worden: het variabel doseren van kunstmest en het variabel doseren van bladmeststoffen. Beide toepassingen worden op basis van dezelfde informatie gedaan.

Kunstmest
Gedurende het groeiseizoen wordt op verschillende momenten kunstmest gestrooid.  Als eerste wordt de drijfmest aangevuld met de elementen N en K. Tijdens  het teeltseizoen worden gewasmetingen uitgevoerd en deze worden vervolgens gerangschikt. Aan de hand van deze rangschikking wordt het bij-bemest moment bepaald.
Als het moment van bij-bemesting bekend is wordt de bijbehorende opbrengstpotentiekaart als basis gebruikt.
Tijdens de bemesting wordt het gewas gescand met een sensor die de stikstof en vegetatie indexen meet. De plaatsen waar de aardappelplanten een hoge opbrengstpotentie hebben, geven we extra kunstmest. De plaatsen waar een lage opbrengstpotentie is geven we minder kunstmest.

Op bovenstaande afbeelding  is een opbrengstpotentiekaart en de kunstmeststrooier met gewassensor te zien. De lichtbruine plek geeft een hoge opbrengstpotentie weer en de donkerbruine plek geeft een lage opbrengstpotentie weer. De sensor voorop de tractor meet het gewas, kijkt naar de opbrengstpotentiekaart en berekend de juiste gift die vervolgens wordt toegepast op de kunstmeststrooier achterop de tractor. Op deze manier worden de percelen dus niet homogeen bemest, maar juist extra bemest op plaatsen waar de opbrengstpotentie hoog is.

Bladbemesting
Tijdens het uitvoeren van gewasbescherming word wekelijks een bladbemesting toegepast. Hiermee kunnen we kleine variaties in het veld vroegtijdig corrigeren. De spuitmachines zijn uitgevoerd met een dubbele tank en 6 onafhankelijke secties en 6 gewassensoren. Aan de hand van de gewasmetingen wordt automatisch een hoeveelheid bladmeststof toegepast in secties van 6 meter.

Daarnaast kan Van den Borne aardappelen zelf bladmeststoffen mengen in de mengkeuken. Hierdoor kan er op basis van genomen bladmonsters en gewasdata de juiste bladbemesting voor een perceel aangemaakt worden

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD