Aardappelen poten

2021
Pootseisoen 2021 was een erg laat voorjaar, we zijn 14 dagen later kunnen starten als normaal. Dit jaar zijn we gaan poten met de 724 one en de structural. Voor de Fendt 828 hebben dit jaar een nieuwe Grimme 8 rijige poter aangeschaft. De poter is uitgevoerd met aanaardkap en spuittanken voor bodemverbeteraars toe te passen. Voor in de fronthef hebben we een 6 meter evers cultivator. We hebben dit jaar ook voor het eerst met een voorlader de pootmachines gevuld. hierdoor is de capaciteit van de poter een stuk hoger geworden en kan de tractor met voorlader ook de spuitpaden hardrijden en de kopakkers lostrekken

2020 
In 2020 hebben we de aardappelen gepoot met onze 2 miedema pootmachines, De structural en de CP. Toevallig hebben we dit sijsoen een keer samen ivory's gepoot op een perceel wat mooie plaatjes opleverde.
De cp poter heeft ook dit jaar weer met onze fendt 724 gewerkt. De structural werd dit jaar met de nieuwe Fendt 828 S4 uitgeprobeerd. Omdat deze tractor was uitgerust met variogrip hebben we de dubbele rijencultuur banden daar ook op aangesloten. De Mitas VF banden kunnen op het land naar een druk van 1 bar wat er voor zorgt dat er veel minder slip optreed.  Op het einde van het pootseizoen hebben we de laatste aardappelen kunnen poten met de AVR Ceres 440 isobus pootmachine.
 


We mochten deze machine testen van AVR om te bekijken of alle functies zoals variabel poten via taakkaarten en variabel granulaat strooien via taakkaart  tegelijk er tijd werkt via de fendt computer. Ook hebben we geprobeerd om alle bedieningsknoppen van de poter te programeren op de fendt joystick van aux. Uiteindelijk hebben we ruim 50 ha gepoot met de AVR Ceres 440. Alle tests met variabel poten en granulaat waren zeer geslaagt. Ook de koppeling met avr Connect waar de asaplied dat werd weergegeven werkte bovenverwachting goed. De laatste 10 ha hebben we met 55+ poters gepoot. Dit was met onze cp niet mogelijk maar met de AVR ging het nog redelijk goed. Als ik een nieuwe pootmachine zou moeten kopen kan ik de AVR Ceres 440 zeker overwegen.


2019
Ook In 2019 hebben we al het groffe pootgoed weer gepoot met onze miedema structural   Ook hebben we onze oude miedema cp42 ingeruild voor een nieuwe cp42 uitgevoerd met aanaardkap met kooirollen  Deze aanpassing aan de kap zijn uitgevoerd door De Visser in bladel en zorgt er voor dat de zijkanten van de rug nogsteeds stevig worden aangedrukt door de aanaardkap maar dat de bovenkant van de rug mooi los en rul ligt zodat er minder verstuivt en makkelijker water kan worden opgenomen.

In 2019 hebben we ook met grimme isobus pootmachine gepoot. Deze poter was ook uitgerust met kooirollen en was uitgerust met 4 onafhankelijke aandrijvingen van de pootkanalen zodat er per rij pootafstand geregeld kan worden . Ook heeft deze pootmachine sectie bediening per rij.


2018
In 2018 hebben we de aardappelen onder goede omstandigheden kunnen planten. Hiervoor gebruiken we nog steeds onze Miedema Structural 4000 en de miedema Cp 42 pootmachines. Tijdens het voorjaar hebben we een Franse student gehad die hier een mooi film van gemaakt heeft.

Voor het IOF2020 project hebben we dit jaar ook een Grimme pootmachine met isobus bediening uitgetest. Doel was om variable te poten via isobus taakkaart. 
2017
Het voorjaar van 2017 was erg droog wat zorgde voor een vroeg pootseizoen. Ook in 2017 hebben met 2 pootcombinaties gepoot. De 820 met de Miedema CP 42 en de 828 met de Miedema Structural 4000. Dit jaar hebben we voor het eerst de pootaardappelen met onze opleggers naar de percelen getransporteerd. Deze opleggers hebben we speciaal uitgerust met transportbanden voor het vullen van de poter. Aan het einde van het pootseizoen in mei hebben we de Grimme GL840 Compacta pootmachine op proef gekregen.

We hebben met deze poter 1 perceel gepoot als proegveld om te kijken of niet bereden grond een hogere opbrengst zou geven. Dit hebben we de voorgaande jaren ook uitgeprobeerd met goed resultaten, maar dit jaar kwamen de verschillen er niet duidelijk in naarvoren

2016
Na de goede ervaringen met de snarenbed pootmachine in 2015 besloten we in 2016 de oude snarenbed en cp in te ruilen tegen een nieuwe structural 4000 snarenbedpoter van miedema Ook deze structural is voorzien van een aanaardkap die direct onder de poter is gemonteerd. Deze aanaardkap hebben we ook weer aangepast om M ruggen te kunnen maken om zo meer ruimte in de rug te maken voor de aardappellen. De 820 met de cp bekerpoter heeft dit jaar ook weer geplant. Alle kleiner potermaten zijn door de bekerpoter geplant zodat deze geen last had van de groter knollen
2015
Seizoen 2015 was een laat een koud voorjaar. We zijn gestart op 8 april met de 828 en structural snarenbed machine. Deze hebben we dit jaar voorzien van een aanaardkap die onder de poter is gemonteerd.


Ook hebben we de aanaardkap zo aangepast dat we M ruggen kunnen maken. Deze ruggen vormen 2 bedden waar tussen rij 1&2 en 3&4 en ondiepere voor zit. Dit zorgt voor meer ruimte in de rug waarin meer vocht kan worden vastgehouden en meer aardappelen kunnen groeien.  Ook dit seizoen hebben we enkel percelen samen gepoot. Nu met de cp bekermachine naast de structural snarenbed poter.


Na het poten met de structural hebben we de rest van het seizoen verder geplant met de cp42 bekermachine. Het seizoen is verder goed verlopen en we hebben  zonder veel problemen alle aardappelen met onze 2 combinaties kunnen planten.

​   Aan het einde van het pootseizoen hebben we de Lite Trac van Wijnen machine bouw uitgeprobeerd met een AVR 8 rijige opklapbare pootmachiene. Deze pootmachien is speciaal gemaakt door Wijnen om de Lite Trac niet alleen te gebruiken voor spuiten en bemesten maar ook in te zetten voor het poten van aardappelen.


Na enkele kleine aanpassingen heeft de pootmachine prima gefunctioneerd en hebben we een kleine 10 ha geplant met de Lite Trac. We gaan volgend jaar zeker verder met het concept om te kijken of deze techniek ook binnen onze bedrijfsvoering past.

2014
Seizoen 2014 was een erg vroeg voorjaar. We zijn gestart op 22 maart met de 820 en miedema cp.
Omdat het pootgoed van teelt seizoen 2013 erg grof was hebben we besloten om dit jaar een gebruikte snarenbed poter aan te schaffen om de boven maat (alles groter dan 50mm) te kunnen poten zonder deze te hoeven snijden. Na jaren lange slechte ervaringen met het snijden van pootgoed hebben we besloten dat we geen pootgoed meer snijden en omdat deze grove poters niet te poten zijn met een normale bekerplanter hebben we de miedema structural aangeschaft. We hebben lang moeten zoeken naar een machine in de hef omdat dit onze voorkeur had. Poten met de snarenbed ging zeer goed op nog een paar kleine details na. Grootste probleem is dat deze poter geen aanaardkap heeft en dus alles nog moet worden aangeaard in een apart werkgang.

Na een dikke week planten met de snarenbed poter waren alle grove partijen pootgoed geplant en zijn we verder gegaan met de bekerplanter miedema cp.

Af en toe hebben we ook met 2 machines op een perceel gepoot. Ook hiervan hebben we een mooie film gemaakt.2013
Na het seizoen van 2012 hebben we vast kunnen stellen dat het poten van aardappelen met breedebanden op onze zandgronden niet optimaal was. Zowel met onze pootcombinatie met woelers en frees als met de veel lichtere pootcombinatie van de miedema experiance toer, konden we verdichtingschade vaststellen in onze gewassen. We hebben daarom besloten om de frees\pootcombinatie om te bouwen. Dit jaar hadden we de frees in de front gemonteerd een de poot machine zoals van ouds achteraan. Ook hebben we beide tractoren op dubbelluchtbanden gezet zowel achter als vooraan. Hierdoor hebben we niet alleen een betere gewichtsverdeling en geen verdichting van de ruggen maar ook nog eens veel meer tractie. We hebben zowel de 820 als de 828 op dubbel wielen gezet vooraan.
De Fendt 820 is ook dit jaar nog steeds uitgerust met Reichhardt autopliot stuursysteem met rtk die vanuit de fendt varioterminal kan worden bedient. Waar we vorig jaar nog hadden vastgesteld dat de aandrijving van de frees niet meer brandstof kosten omdat deze de combinatie ook mee aandreef en daardoor de slip beperkte, konden we dit jaar hier wel degelijk verschil in merken. De dubbelluchtbanden vooraan brachten zo veel meer tractie dat deze niet meer gecompenseerdt moest worden door de frees en de frees dus 5 liter brandstof per ha meer verbruikt als zonder frees. We hebben de frees dus niet overal meer gebruikt.
De 828 is uitgerust met een Trimble autopilot en ook de poter is voorzien van de Miedema hmi terminal me geïntegreerde gps
We hebben van deze combinatie ook een video gemaakt die heieronder te zien is.Aan het einde van het seizoen hebben we de aanaardkap vervangen voor kooirollen om deze te kunnen vergelijken met de aanaardkap.
We hebben verschillende percelen voor de helft met de normale aanaardkap gepoot en de andere helft met de kooirollen om zo het verschil tijdens de teeld en in de opbrengst te kunnen meten.
Ook hebben we dit jaar verschilende percelen met 2 machines gepoot wat erg mooie foto's opleverde.Hieronder zie je de 828 die aan het vullen is.
Beide machines combinatie werkt met de zelfde taakkaart om het proefveld te planten. Ook de gps lijnen en de spuitpaden zijn zo voor de beide combinaties gelijk. We hebben ook een test gedaan om ons logo in het aardappelveld te bemesten zoals je op de hmi terminal is te zien.
Nog meer mooie foto's van poten met 2 machines. Op dit bovenaanzicht kun je mooi de dubbele cultuur wielen zien en ook de poters van af boven.

2012
Dit seizoen hebben we 2 nieuwe plantmachines van Miedema aangeschaft met HMI GPS planting Comfort.
De poters zijn gelijk aan de oude machines maar zijn uitgerust met elektrische activatoren en het row stop en shift systeem. Dit zorgt er voor dat de pootelementen niet alleen kunnen worden aangestuurd door gps maar dat ze per rij ook nog een variabele afgifte kunnen toepassen (11% meer). Ook hebben we ervoor gekozen om met 1 plantcombinatie te kijken of we met brede banden en een frees zouden kunnen werken op onze gronden. Ook hebben we beide pootcombinatie's uitgevoerd met een slangenpomp om zo vloeibare kunstmest in de rij te kunnen toedienen.
De Combinatie met de fendt 828 op breede banden kan in de fronthef 2000 liter vloeibare meststof mee nemen.
De HMI GPS planting Comfort software zorgt voor het in en uitschakelen van de poot elementen voor minder overlap en voor het in een uitschakelen van de row stop en shift functie bij het planten van de spuitpaden en de rijen naast de spuitpaden.

Ook de combinatie op smalle banden heeft een tank van 600 liter op de frontcultivator gemonteerd.

Ook hebben we dit jaar een getrokken poter van Miedema getest. De Miedema Xperience tour. We hebben toen Miranda's gepoot op een perceel van 10 ha. De Nieuwe Fendt 720 was uitgerust met het Fendt autoguide rtk stuur systeem. De poter was identiek aan onze nieuwe cp 42 met compact frees, alleen dan in een getrokken uitvoering.

De combinatie viel erg mee in vergelijking met de gedragen variant die ik in de hef heb hangen. De Fendt 720 had geen enkele moeiten om te poten met een snelheid van 7 km per uur. Ook het brandstof verbruik van de trekker pootcombinatie lag op het zelfde niveau als mijn eigen poot combinatie, dit schommelde rond de 17 liter / per ha ( 30 liter per uur).

Hier onder de video van de Xperience toer

 
2011
In 2011 hebben we de eerste test gedaan met GPS aangestuurd poten van Miedema.
Deze software die op de hmi wordt geïnstalleerd zorgt er voor dat de poot elementen in en uit worden geschakeld op het goede moment. Als eerste wordt de buitenkant van het veld ingereden. Daarna kan in het midden van het veld worden gestart en zorgt de software er voor dat de poter op de goede plek aan en uit gaat. Ook in geren worden de elementen 1 voor 1 uitgeschakeld.
 
2010
2010 was een laat jaar wat betreft het poten. We begonnen 12 dagen later dan normaal.
Ook dit jaar deden de 2 Miedema cp 42 machines het weer prima. We hebben ook dit seizoen veel gereden met de RTK besturing van de trekker. Dit jaar gebruikten we niet ons eigen basisstation dat op het bedrijf staat, maar het belgische Flepos RTK netwerk wat gratis te gebruiken is in Belgie ( en binnen bereik ook een beetje in Nederland).

Het rijden van contouren (bochten) met RTK besturing werd nog verbeterd zodat de bochten vloeiender werden en niet bestonden uit klein rechte stukjes.
De precisie van het Flepos systeem in combinatie met de Reichhardt Ultra Guidence PSR systeem was erg goed. Bij het poten was er gemiddeld geen 2 cm afwijking.
Wel was de pootcombinatie een beetje licht voor als we de bak goed vol deden (2200 kg !!). De nieuwe antenne en daksteun van het GPS systeem is zeer snel te wisselen tussen tractoren omdat alles in de antenne is geïntegreerd. ( de gsm modem zit verwerkt in de ontvanger)
Ook dit seizoen hebben we weer een filmje gemaakt

 
2009
In 2009 hebben we besloten om twee nieuwe CP poot machines aan te schaffen. De demo was zo goed verlopen dat dit ons de logische stap leek. We hebben dit seizoen ook met RTK besturing van Reichhardt gepoot.
In onderstaand filmje krijg je een indruk van het seizoen.
Door deze GPS besturing was het mogelijk om met twee tractoren op een veld te rijden. Vooral op de grotere percelen heeft dit een voordeel.
Ook het poot werk is enorm verbeterd door deze GPS besturing. Zoals we in de foto's hieronder kunt zien zijn rugen kaarsrecht.dit zorgt tijdens het rooien voor minder rooibeschadiging. Ook kan de beschikbare oppervlakte op deze manier optimaal worden benut.
Door de automatische sturing kan er ook meer aandacht worden besteed aan de poter bediening. Daardoor wordt het poot werk ook veel beter uitgevoerd.
In onderstaand filmje kun je zien hoe we met 2 machines tegelijk werken.
Omdat we maar één machine hebben uitgevoerd met RTK GPS besturing. Is de tweede poot machine uitgevoerd met sensor besturing. Deze combinatie kan met dezelfde precisie de pootafstand aanhouden als RTK besturing. Dit doet hij door de vorige rijen met sensoren precies op te meten en de besturing daarop aan te passen. Hierdoor is het ook mogelijk om zeer krommen ruggen te volgen.
De werking van de sensoren kun je in onderstaand filmje zien.
 
2008
In 2008 hebben we weer met de twee Hassia sl+ machines gepoot.
Halfweg in het seizoen hebben we ook de nieuwe Hassia CP getest. Deze machine is ontwikkeld om vooral de capaciteit en de precisie te verhogen. De goede dingen van de SL+ zijn gebleven zoals degelijk frame, grote bunkerinhoud, goede aanaardkap en zelfreinigende bekertjes doormiddel van een borsteltje. De nadelen van de SL+ zijn verbeterd zoals opname en afleg van aardappelen, vorentrekkers, missercontrole, rijpadschakeling en schudbodems.

We hebben ongeveer 70 ha met de machine geplant zonder veel problemen. De capaciteit en de precisie zijn stukken beter als bij de oud SL+ machines. Al bij al waren we zeer tevreden over de machine en baalden we dat we hem na een week weer moesten missen.
In onderstaand filmpje kun je de nieuwe CP in actie zien.
 
2007
Ook in 2007 hebben we weer gepoot met een Hassia pootmachine. Deze machine hebben we samen met de fabriek verbeterd en omgedoopt tot de + versie.
We hebben gepoot met een Fendt 820 Vario. Deze tractor heeft meer pk's dan de Fendt 716 die we vorig jaar hadden gebruikt. Ook het poten ging dit jaar fantastisch.

Door kleine veranderingen aan de machine met betrekking tot de choke, software, ophanging, granulaatstrooier en vorentrekkers hebben we een nog grotere capaciteit kunnen behalen. Ook het goede voorjaar en de zwaardere trekker hebben daarin een rol gespeeld.

Ook van de nieuwe machine hebben we hieronder een kort filmpje gemaakt.
We hebben in voorjaar van 2007 een capaciteit gehaald van één ha per gedraaid motoruur van de trekker. Dit komt neer op een gemiddelde capaciteit van één ha / uur in het veld. Het verbruik was gemiddeld 15.6 liter per ha.

 
2006
In 2006 hebben we voor het eerst de nieuwe Miedema poter met aanaardkap getest. We hebben voor deze machine gekozen, omdat het tot nu toe de enige poter met aanaarder is die een bunker van 2500 kg heeft. De machine is volledig hydraulisch aangedreven zodat de pootafstand traploos vanuit de cabine van de tractor is in te stellen. In onderstaande foto's krijg je een goed beeld van de werking van de machine.
Het laden van de bunker kan niet meer rechtstreeks uit de kipper gebeuren omdat de bunker van de pootmachine niet diep genoeg kan zakken door de aanaardkap. Om dit op te lossen hebben we aan de kippers een transport band gemonteerd die met behulp van de poter kan worden bediend.
Het pootgoed laden gebeurd op ons bedrijf met de Manitou verreiker en een speciale kistenkantelaar van Wifo. Deze kantelaar kantelt voorover onder de giek van de verreiker door.
 
2005
In 2005 hebben we een snarenbed poter van Miedema geprobeerd. Deze was uitgerust met een aanaardkap. Het poten met deze machine ging goed, alleen het concept van de machine werkte niet voor onze percelen. Doordat het een getrokken machine was, moesten we eerst de kopakkers uitzetten. Dit kost erg veel tijd omdat we veel kleine percelen moeten poten.
Nadat we deze machine hadden geprobeerd zijn we gaan kijken naar de gedragen versie van deze machine. De machine was ook uitgerust met aanaardkappen. Het was een pootmachine met een rijafstand van 90 cm. De machine woog ruim vier ton met een volle bunker. Daarom moest de teler ook een John Deere 7920 voor deze machine zetten. Helaas was de machine niet leverbaar met een rijafstand van 75 cm.
 
2003
In 2003 hebben we ook een Miedema snarenbed poter getest. Deze poter was een getrokken machine met een bunker van drie ton. Grote voordelen van deze machine zijn onder andere de hoge capaciteit (10 km/uur) en de mogelijkheid om alle maten te poten zonder de kiemen te breken. De poter werd gevuld met een verreiker.
Ook deze combinatie kun je in onderstaand filmpje bekijken.
Vanaf 2003 werd er aangeploegd met een Netagco Speedridger. Het aanaarden gebeurt net voor de opkomst. We gebruiken een Fendt 716 voor het aanaarden. We kunnen op deze manier met 1600 toeren 7 km per uur werken.
 
2000
Aardappelen worden gepoot met een Fendt 716 en een Grimme vierrijige aardappel poter. We zijn in 2003 overgestapt van cultuurwielen op dubbellucht naar brede lage druk banden. Dit om de bodemstructuur te verbeteren en om een beter rijcomfort en minder onderhoudskosten te krijgen. De combinatie maakt eerst een fijn zaaibed met de frontcultivator (tevens ook front gewicht). Daarna komt de pootmachine die de aardappelen poot. De pootsnelheid ligt tussen de vier en tien km per uur afhankelijk van de percelen en de potermaat.
Het vullen van de poter gebeurt nog altijd direct onder de kipper zoals je in onderstaan de foto's kunt zien.
In het voorjaar van 2003 hebben we ook de nieuwe Grimme aanaarder geprobeerd. Deze is verbeterd ten opzichte van het vorige model. Er kan nu ook druk op de aanaardkap worden gezet met behulp van een veersysteem. Ook hebben ze langere roestvrijstalen speedkappen gemonteerd. Door deze veranderingen kan de rijsnelheid worden verhoogd. De snelheid die we met de Speedridger kunnen bereiken is niet haalbaar met de nieuwe Grimme. Dit komt vooral door het druksysteem van de Speedricher en de kap, deze zijn per rij onafhankelijk geveerd en volgen de bodem.
 
1994
Na het poten werden met een aanaardploeg de ruggen opgebouwd. Op deze manier werd het jonge onkruid verwijderd en werd de basis bemesting mee in de rug geploegd. De eerste aanaarder die we hadden was een Baselier. Daarna kwam er een Gruse aanaarder met toedekschijven. In 1994 kochten we samen met de poter deze onderstaande Grimme aanaarder.

 
Historie
Het poten van aardappelen op ons bedrijf is altijd uitgevoerd met een 4 rijige beker pootmachine. De eerste machine was een Grusse poter. Later in 1994 werd dat een Grimme omdat deze Gruse had overgenomen. De tractor voor de pootmachine was altijd voorzien van dubbellucht wielen zodat het zware gewicht van een volle bunker verdeeld werd over vier wielen in plaats van twee wielen. Op deze manier werd de bodem niet verdicht.

In onderstaande video kun je de fendt 512 met de Grimme poter in actie zien.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD