Bemesten najaar

De afgelopen jaren hebben we door gebruik van precisielandbouw steeds meer inzicht gekregen in de gesteldheid van de bodem door deze in kaart te brengen met verschillende sensoren. We hebben vast gesteld dat de bodem de basis vormt voor al onze gewassen en dat het hebben van een gezonde bodem en bodemleven essentieel is voor een goed opbrengst met minder uitspoeling. We zijn 2014 gestart met het bemesten met organische stof door middel van compost en stalmest te bereken in het voorjaar. Na een aantal jaren ervaring weten we nu dat deze organische stof bemesting beter past in het najaar omdat deze kan zorgen voor een goede groenbemester en in het najaar veel effectiever word omgezet door het bodem leven. hieronder zie je de historie van onze najaarsbemesting.

2022

Compost hebben we dit seizoen gestrooid met de Tebbe HS 320 strooier. Variabel op taakkaart loopt dit magnefiek middels ISOBUS. Vanuit Dacom kunnen we dit nauwkeurig plannen en via het netwerk de taak in de trekken sturen, zodra deze uitgevoerd is wordt deze dan ook weer terug geboekt. Compost laden doen we met onze kraan gemakkelijk uit de silo. 


2021

In 2021 hebben we veel compost en stalmest gestrooid met onze nieuwe Tebbe HS 320. Na de graanoogst zijn we begonnen met het strooien voor het zaaien van de groenbemesters.


Dit jaar hebben we daarvoor de nieuwe Fendt 828 S4 hiervoor gebruikt en hebben we alle graan percelen variabel gestrooid met de bodemscan als basis voor de taakkaart.
In het najaar hebben we ook de Fendt 942 ingezet. Het laden van de Tebbe strooier doen we met onze Volvo F120 shovel en een hoogkiep bak.

2020

In 2020 hebben we besloten om zelf te investeren in een nieuwe Tebbe HS 320 mestverspreider. Deze strooier is uiteraard uitgerust met Isobus en kan op taakkaarten doseren. Verder heeft de Tebbe een bandendruk wissel systeem die zorgt voor een zo laag mogelijke bodemdruk. Ook hebben we Vako kleppen laten opbouwen zodat transport over de weg veilig kan.

2019

Ook in 2019 hebben we het compost strooien in het najaar gedaan. Doormiddel van taakkaarten die aan de hand van de bodemscans zijn gemaakt wordt de compost optimaal verdeeld. De plekken met een hoge geleidbaarheid krijgen geen compost en de plekken met een lage geleidbaarheid krijgen extra compost. Op deze manier kunnen we de opbrengstpotentie van de zandkoppen flink verhogen


Ook dit jaar heeft Louis Deenen weer met zijn Tebbe mestverspreider gewerkt.

2017

In 2017 hebben we voor het eerst gewerkt met de strooier van Louis Deenen. Hij heeft dit jaar een nieuwe Tebbe 3 assige mestverspreider aangeschaft met weegsysteem en de mogelijkheid om variabel te strooien aan de hand van taak kaarten. Omdat wij niet van een machine afhankelijk willen zijn hebben dit jaar geprobeerd om ook met deze machine variabel te bemesten aan de hand van onze bodemscans.

2015

Ook in 2015 heeft Loonbedrijf Randy Goris de compost op ons bedrijf uitgereden. Alle percelen zijn van te voren ingemeten met onze bodemsensoren en aan de hand van deze data hebben we bepaald op welke percelen we compost hebben toegepast en op welke variatie binnen het perceel deze is uitgereden.


Randy heeft dit seizoen zijn John Deere omgeruild tegen een New Holland met  extra pk's en een geïntegreerd RTK autopilot Systeem. Hij rijd nu exact op de juiste werkbreedte wat de verdeling ten goeden komt.

2014

De afgelopen jaren hebben we door gebruik van precisielandbouw steeds meer inzicht gekregen in de gesteldheid van de bodem door deze in kaart te brengen met verschillende sensoren. Een van de grootste variabelen in de bodem is de vochthuishouding. Deze is sterk afhankelijk van de grondsoort maar ook van het. Om deze vochthuishouding te kunnen verbeteren hebben we in 2013 samen met loonbedrijf Randy Goris in Dessel bekeken of er een mestverspreider was die nauwkeurig (weeginrichting), en variabele (op taakkaart) Compost en mest zou kunnen verspreiden. We hebben toen samen gekozen voor de Bergman 3 assige mest verspreider. Deze machine is uitgerust met een weeginrichting en Isobus terminal met gps antenne voor het variabele toepassen van compost en mest. De afgelopen 2 jaar hebben we al verschillende proeven uitgevoerd met telkens een positief resultaat door verbetering van de waterhuishouding en daardoor ook een verbeterde opbrengst.


Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD