Bodemscannen 

2022

De bodem is wellicht het belangrijkste onderdeel van de teelt van alle gewassen. Daarom ook dat het scannen hiervan om meer inzicht te krijgen zo belangrijk is en blijft. Met de quad zijn we dit jaar dan ook weer op pad geweest om met de slede met de Dualem sensor de EC metingen te doen en zo de zones in beeld te krijgen. Voorop de quad is een Gamma-Ray sensor gemonteerd.

2021

In 2020 hebben we samen met Fleuren Tech en Soil Services International besloten om het bodemscannen onder te brengen in een nieuw bedrijf SoilMasters. Met de oprichting van dit nieuw bedrijf worden de krachten gebundeld om zo de praktijkervaringen van ons en Fleuren Tech te combineren met de bodemkennis van Soil Services International. Het nieuwe bedrijf richt zich op het uitvoeren van bodemscans en met behulp van bodemmonsters op kaarten de bodem beter te begrijpen en daardoor te verbeteren.


Omdat de focus nu vooral gericht is op loonwerk hebben we besloten om al het scanwerk met Quads uit te voeren. Deze zijn licht en veel makkelijker te transporteren. De Quads zijn uitgerust met een speciaal gps RTK-systeem die verbonden is met ons eigen portal. Hier worden de scanopdrachten automatisch verwerkt en vertaalt naar bemonsterings punten. Onze quad is niet enkel uitgerust met een Dualem sensor op de slee maar heeft ook de Gamma-ray sensor van Medusa voorop gemonteerd.

We kunnen nu in een werkgang zowel de bodemgeleidbaarheid en de gammastraling van de bodem meten. Deze laatste zegt vooral iets over de korrelgrootte van de bodem en kan ook het lutum/klei gehalte meten.
 

2019

Bodemscannen vormt nog steeds de basis voor aanvang van elke teelt. In 2019 hebben we de Kubota verkocht en gaan we verder met de Fendt 210P Vario. Er is veel ontwikkeling gestoken in de logcomputer en de verwerking in de Cloud. Data wordt nu direct door gestuurd naar de Cloud en direct verwerkt. De zones worden daarna weer teruggestuurd naar de terminal en de bemonstering posities kunnen met RTK nauwkeurigheid worden uitgezet of direct worden bemonsterd.

2018

Beide scanners hebben we volop ingezet. We hebben voor verschillende proefvelden ook weer vergelijkingen gemaakt met de Veris scan.

Onze Fendt 210P Vario is uitgerust met een ProbotiQ GPS systeem, daardoor is het mogelijk om het bodemscannen volledig autonoom uit te voeren. In de onderstaande video kun je dit zien.

2017

Naast alle bodemscans die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd en geanalyseerd, zijn we ook gaan bekijken of er nog meer parameters te meten vielen in de bodem. We hebben de laatste jaren veel problemen gezien in de bodem maar hierbij viel altijd op dat het grootste probleem bodem verdichting was. Bij ons ontstond de wens om de profieldikte te kunnen meten omdat dit een groot verschil kan maken in bewortelbarediepte en dus uiteindelijk in de opbrengst potentie. Om deze 2 dingen te kunnen meten hebben we in de zomer van 2016 de Fritzmeier profi 60 aangeschaft. Dit is een bodembemonsteringsapparaat die bodemweerstand en profieldiepte zou kunnen meten en tegelijkertijd bodemmonsters op 3 verschillende dieptes kan nemen. Het eerste plan was om deze bodemboor te bevestigen aan de Kubota maar tijdens het seizoen kwamen we er achter dat deze niet voldoende vermogen had om de boor te kunnen aandrijven. We besloten in het najaar van 2016 om over te stappen op een compacte tractor. Om ook alle mogelijkheden van ons ProbotiQ systeem te kunnen benutten kwamen we al snel uit op een Fendt 210P Vario .


De Fendt 210P Vario die we hebben aangeschaft is uitgerust met het Precisionmakers autonoom pakket. Hierdoor kan de trekker volledig autonoom de scanwerkzaamheden uitvoeren zonder bestuurder. Ook maakt het systeem het mogelijk om exact naar de berekende monsterplekken te rijden en hier een boring uit te voeren.


Het systeem is zo gebouwd dat na de scan met de Dualem 21hs, de opgenomen data wordt gebruikt om bemonsterlocatie te berekenen en hier dan autonoom naar toe te rijden. Ook hebben we onder de bodemboor de Medusa Gamma sensor gemonteerd om de textuur van de grond te meten. (hierbij moet je denken aan de zand/kleifractie, lutum en organische stof).

2016

Doordat we te maken hebben gehad met meerdere natte voorjaren en door het loonwerk in kleigebieden besloten we om onze Kubota weer op rupsen te zetten. Na flink zoeken kwamen we uit bij Sourcy tracks. Deze waren speciaal voor onze Kubota RTV gebouwd en niet zoals de Mattracks alleen voor recreatie maar ook voor zware en lange belasting.


​​
Ook het voorjaar van 2016 was erg nat maar dankzij de Sourcy Tracks vormde dit geen enkel probleem voor het scannen.

2015

Dit jaar besloten we om Dualem 21s sensor aan te schaffen. Deze sensor hadden we al getest in 2010 maar vonden we toen veel te duur. Doordat de Dualem meerdere dieptes in een werkgang scant kan de data veel beter worden gekalibreerd en bevat deze veel minder fouten. De kalibratie van de data en het omzetten naar kaartmateriaal werd vanaf dit moment door de Universiteit van Gent (Orbit) uitgevoerd.Verder zagen we dat er steeds meer vraag in de markt kwam naar bodemscannen en we besloten deze dienst aan te bieden in loonwerk via LoonwerkGPS. Hierdoor kwamen we ook terecht bij andere bedrijven zoals bijvoorbeeld golf en sportpark onderhoud bedrijven zoals de Enk.

2014

Na meerdere jaren onderzoeken naar bodemscannen kwamen we ook in contact met de Miramap bodem sensor. Deze sensor was een L-band Radar die ook iets over de bodemvocht toestand zou moeten kunnen zeggen. We monteerde deze sensor voor op de Kubota en hebben het hele seizoen de miramap sensor vergeleken met onze EM38-MK2 bodemsensor.

Om meer inzicht te krijgen besloten we om een test te organiseren tussen de Veris en onze Em38-mk2.

 

We pasten voor het eerst compost toe aan de hand van de EM38-MK2 bodemscan. In onderstaande film kun je zien hoe dat in zijn werk ging. 

2013

Voor het eerst testen we de Veris Bodemscanner. Deze bodemsensor meet de bodem geleidbaarheid tussen de schijven (Contact meting). Ook kan de organische stof en de pH van de bodem worden in kaart gebracht met deze sensor.

Onze eigen bodemsensor werd ook flink ingezet. De Mattracks bleken het gewicht van de Kubota niet te kunnen verdragen zodat we op banden verder moesten.

2012

Na een succesvolle test van de Dualem 21s bodemscanner besloten we ook te investeren in een bodemsensor. Omdat de kostprijs van een Dualem sensor hoog was besloten we om een Geonics EM38-MK2 Bodemsensor aan te schaffen. Deze meet de bodem geleidbaarheid in 2 dieptes namelijk 0 tot 0.5 meter diep en 0 tot 1 meter diep. Om deze sensor te trekken investeerden we ook in een Kubota RTV 900 die we hadden uitgerust met een Probotiq autopilot op RTK en Mattracks rupsen.

2011

In het voorjaar werd er een bodemscan uitgevoerd door de Universiteit van Gent (BE). Zij kwamen toen scannen met een Dualem 21s bodemsensor. Deze sensor kon meerdere dieptes tegelijkertijd meten. van 0 tot 0.5 meter, 0 tot 1 meter, 0 tot 1.5 meter en 0 tot 3 meter diep. Ook deze bodemscan werd uitgevoerd in het kader van het PPL project.

2010

In 2010 zijn we gestart met het scannen van onze landbouwgronden. In het kader van het PPL project lieten we toen de eerste bodemscans uitvoeren.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD