PhytoBac bij Van den Borne Aardappelen

Bij de investering van een nieuwe vul- en afspuitplaats heeft Van den Borne aardappelen gekozen om het water wat opgevangen wordt, milieu bewust te verwerken door middel van een PhytoBac.
De PhytoBac is een volledig gesloten systeem zonder restwater: er vindt dus geen lozing van restwater meer plaats om dat al het water verdampt.

Het restwater en afspuitwater wat geloosd wordt bij het schoonmaken van de spuitmachine wordt opgevangen.  De vul- en was plaats is bij de nieuwbouw in de loods geplaatst. Dit heeft als voordelen dat de vulplaats geïsoleerd is en dat er geen regenwater in het circuit komt wat de hoeveelheid spoelwater vergroot.  
 
Deze vloeistof dichte vul- en wasplaats bestaat uit een constructie van speciale vloeistofdichte beton waarbij de naden zijn afgekit. Het spoel- en reinigwater wordt centraal opgevangen en wordt verpompt naar een opslagplaats. Vanuit hier wordt het frequent over de PhytoBac  versproeit. Van den Borne heeft dit systeem geautomatiseerd. Hierdoor wordt de hoeveelheid vloeistof die over de PhytoBac  gesproeid wordt afgestemd met de verdampingssnelheid.

Van den Borne aardappelen heeft de PhytoBac eerst gevuld met een laag geel zand. Hieronder zijn drainage slangen gelegd om het overtollige water te recirculeren. Vervolgens is de  PhytoBac met een mengsel van eigen perceelsgrond en stro gevuld. Na het vullen van de PhytoBac  bevat het een laag van 60 centimeter substraat.
Doordat de PhytoBac gevuld wordt met een deel grond van eigen percelen, bevat dit al bodemleven wat is gewend aan de middelen die op het bedrijf gebruikt worden. Micro organismen die in het substraat leven breken de middelen af. Dit proces wordt gestimuleerd door het substraat constant vochtig te houden.

Op de PhytoBac zit een transparant dak gemonteerd.  Dit dak staat 50 centimeter boven het substraat om een optimale luchtcirculatie en verdamping te krijgen. De PhytoBac is in de zon en op de wind geplaatst. Deze factoren vergroten de verdampingscapaciteit van de PhytoBac. 
 
Het enige onderhoud dat de PhytoBac vraagt is dat de inhoud van de bak bij voorkeur in mei-juni eens per jaar moet worden omgezet om het substraat weer luchtig te maken. Tijdens dit onderhoud kan er gekozen worden om 15 tot 20 kg verhakseld stro per m3 substraat toe te voegen als reservevoeldsel voor de micro organismen die in het substraat leven. Om deze reden moet het dak wat boven de PhytoBac zit gemonteerd opklapbaar of verplaatsbaar zijn.
 
 
Bronnen:
http://www.beutech.nl/webroot/uploads/17052013110201-Flyer%20phytobac.pdf
 
http://www.agrifirm.com/Portals/1/info%20sheet%20PhytoBac.pdf