Geschiedenis

Het bedrijf is opgericht door Jan van den Borne in 1952. Voor die tijd had hij samen met zijn vrouw Anna een fruitboomgaard in Postel. Ook werkte hij voor Jef Mertens. Jef Mertens had een gemengd bedrijf net op de grens tussen Reusel en Postel bij het Reusels Huiske. Hij had vee en teelde zaaigranen. In 1952 kon Jan van den Borne de boerderij van Jef Mertens overnemen.

Jan zette de teelt van zaai granen voort en hij begon met de mechanisatie. Het maaien deed hij met de tractor en zelfbinder. Daarna werd alles op ruiters gezet, om het graan te laten drogen. Een paar weken later werden deze ruiters in grote mijten of onder paraplu’s gestapeld, zodat deze in de winter konden worden gedorst.

Ook begon hij met de teelt van erwten. Deze werden met de hand gemaaid en op wagens naar de fabriek gereden. Daar werden de erwtenplanten gedorst. In 1965 kocht Jan zijn eerste combine, hierdoor kon hij zijn areaal flink uitbreiden. Ook begon hij met het telen van suikerbieten voor de suikerfabriek.

Rond 1970 begon Jan ook aardappelen van het ras Saturnas te telen voor de chipsindustrie (Golden Wonder). Deze werden gezamenlijk met een paar andere boeren machinaal gerooid en gesorteerd. In 1972 bouwde Jan in Reusel een nieuwe boerderij voor Anna en de kinderen, omdat hij hier wel elektriciteit en stromend water kon krijgen. Omstreeks 1974 werden de aardappelen geteeld voor Nestlé in Venray. Hiervoor had hij samen met zijn broer Janus van den Borne machines gekocht.

In 1978 nam zijn zoon Louis van den Borne de helft van zijn bedrijf over. Louis ging samen met zijn vrouw in de boerderij in Postel wonen. In 1979 kwam eindelijk ook elektriciteit in het Reusels Huiske. Er werd toen begonnen met de verbouwing die 5 jaar later leidde tot de opening van restaurant "De Postelsche Hofstee". Ook het huis van Poppeliers ( tegen de Reuselseweg ) werd in die tijd verbouwd tot woning voor Jan en Anna van den Borne. In 1982 verhuisde Louis en zijn vrouw naar Reusel.

Louis Van den Borne stopte in 1983 met het telen van graan en ging verder met de teelt van erwten. Een jaar later begon hij ook met schorseneren voor La Corbeille. Hij teelde de aardappelen nog steeds voor Nestlé. Dit waren de rassen: Bintje, Mentor en Prominent. Deze werden afland geleverd. Hij begon ook met de teelt van herfst pootgoed. Deze werden gepoot rond 1 augustus en gerooid begin november. Daarnaast teelde hij ook nog suikerbieten, maïs en bonen voor Jonker Fris.

Louis had inmiddels alle machines aangeschaft die nodig waren voor de aardappelteelt, zodat hij de teelt volledig zelf kon uitvoeren. De gewasbescherming voerde hij zelf uit met zijn Allaeys gedragen veldspuit. Ook rooide hij zijn aardappelen zelf met een Wühlmaus rooier. In 1984 begon hij aardappelen te bewaren in een kuil.

In 1987 stopte Louis met het telen van aardappelen voor Nestlé en ging hij vrij telen. Hij bouwde zijn eerste aardappelbewaarplaats en sorteerloods en ging zelf sorteren. De ondermaten gingen naar Firma Grobendonk en Dutch potato in Werkendam (nu Mc Cain). De 50+ verkocht hij aan Farm Frites in Lommel. Deze bracht hij zelf weg met de tractor. Eerst met een aanhanger van 20 ton. Later rond de jaren ‘90 kocht hij zijn eerste oplegger van Theo Bos (nu Farmtrans). Hiermee kon hij in een keer 33 ton vervoeren. De pootgoedteelt was inmiddels een voorjaarsteelt geworden in plaats van een herfstteelt.

Begin jaren ‘90 werd er door Farm Frites in Lommel een nieuwe fabriek gebouwd (Farmo).Deze fabriek kon ook ondermaten verwerken, zodat we stopten met leveren aan Frima Grobendonk en alle aardappelen naar Lommel reden. Ook het machinepark was sterk verbeterd rond 1990. De oude Hassia pootmachine werd ingeruild voor een Gruse pootmachine met elektronische trillers. De gewasbescherming deed hij met een getrokken Cebeco spuit van 33 meter.

Ook de Wühlmaus rooier had plaatsgemaakt voor een Grimme dls 1500 aardappelrooier. Alle aardappelen werden opgeslagen in de schuur of in kuilen van 200 ton per stuk.
In 1995 werd er een nieuwe aardappelbewaarplaats gebouwd van 4000 ton op volledige roostervloer. De aardappelteelt werd een steeds groter deel van het totale areaal. Ook het machinepark stond niet stil. Louis kocht een grote Fendt om te ploegen met een 5 schaar (rondgaande)ploeg met vorenpakker en om zijn aardappelen naar de fabriek te brengen.

Ook voor het poten en het rooien waren nieuwe machines aangekocht. Het poten werd voortaan gedaan met een Fendt 512 en een Grimme pootmachine. Ook het rooien gebeurde met de Fendt 512 en een Grimme dls 1700 getrokken wagenrooier met frontklapper.In 1998 werd het spuiten en rooien nog verder gemechaniseerd door deze bewerkingen met zelfrijdende machines te doen. Er werd een AVR zelfrijdende 4rijige rooier en een Agrifac zelfrijdende veldspuit van 39 meter aangeschaft.

Ook de zwenkploeg werd geruild voor een 5 schaar wentelploeg met vorenpakker en er werd een spitmachine gekocht met daarop een granulaatstrooier.In 2000 werd er gestart met de bouw van een aardappel bewaarplaats van 2500 ton. Deze bewaarplaats werd precies tussen de andere schuren gebouwd. Ook werd er een kantine met sanitair aangebouwd.

Het bedrijf bleef doorgroeien in de aardappelteelt. Daarom werd er verder geïnvesteerd in de aardappel mechanisatie. In 2002 werd de 4 rijige AVR rooier ingeruild tegen een nieuwe 4 rijige AVR rooier met graaf mat. In 2003 werd er ook een getrokken Dammann veldspuit aangekocht om alles in een korte tijd te kunnen bespuiten.

In 2004 werd er gestart met de bouw van een nieuwe aardappel loods van 12000 ton. Deze werd opgeleverd in oktober. Door deze bouw werd de bewaring in kuilen beëindigd en alles ingeschuurd.

In onderstaande foto alle zelfrijdende voertuigen in 2004.

In het voorjaar van 2006 zijn we voor het eerst begonnen met het poten en aanaarden in een werkgang. Door deze techniek besparen we veel tijd uit en hebben we minder last van groene aardappelen. Ook hebben we de spitmachine aan een kleinere tractor uitgeprobeerd.

Ook werd de oude zelfrijdende Agrifac ingeruild tegen een nieuwe zelfrijdende Agrifac met een grotere tank dan de oude (4000 liter). De getrokken Dammann beviel goed en had nog geen problemen na drie seizoenen spuiten. In mei 2006 is het bedrijf overgenomen door de twee zonen van Louis van den Borne. Jacob en Jan van den Borne zetten samen het bedrijf verder en stichtten een loonbedrijf (Gebroeders van den Borne). Het loonbedrijf verricht alle werkzaamheden voor van den Borne aardappelen die niet gesplitst kunnen worden zoals rooien, inschuren enz.

In het najaar van 2006 kochten we de eerste AVR Puma prototype 4 rijige aardappelrooier. De oude Solanum voldeed niet meer aan onze capaciteit en reinigingswensen. In overleg met AVR hebben we toen besloten om een nieuwe machine te testen. Omdat het een prototype was, hebben we voor de zekerheid met twee machines gerooid. De nieuwe rooier werkte uitstekend, boven verwachting.

Ook de sorteerinstallatie was in de loop der jaren gegroeid. Om een hogere capaciteit te halen, werd er op de stortbak al voorgesorteerd, zodat alleen de ondermaten door de sorteerder moesten. Op deze manier konden we 70 ton per uur sorteren. Ook voor het transport naar Lommel hadden we inmiddels nieuwe onderlosser gekocht. Deze nieuwe trailers waren veel lichter dan onze oude trailers, zodat we meer aardappelen konden vervoeren met hetzelfde totaal gewicht.

Op 13 november 2006 werden we getroffen door een zeer grote brand. Deze verwoestte de nieuwe loods inclusief alle machines en aardappelen.

In het voorjaar van 2007 zijn we begonnen met het opruimen van de verbrande loods. Het complete dak en een gedeelte van de betonpanelen moesten worden vervangen en alle troep moest worden opgeruimd, voordat we konden starten met de herbouw.

Begin maart 2007 is er gestart met de herbouw van de loods. De verbouwing was net op tijd klaar voor het nieuwe bewaarseizoen eind augustus. Het dak werd compleet vernieuwd en een gedeelte van de beton panelen werden vervangen. De panelen werden allemaal geverfd en er werd een brandmuur geplaatst tussen de beide dakdelen.


Begin april 2007 brak ook het voorjaar weer los. Gelukkig werden alle benodigde machines die verloren gegaan waren in de brand nog op tijd geleverd. We hebben dat voorjaar als proef voor het eerst geploegd met de Lemken Varitansanit Hybride 7 schaar ploeg. Deze ploeg heeft een hogere capaciteit en een lager brandstof verbruik per ha. Ook de Hassia pootmachine werd ingeruild voor de + versie, die op veel punten was verbeterd ten opzichte van onze eerste Hassia.

In het najaar werd er ook een nieuwe Puma geleverd inclusief verwisselbaar rupsonderstel. Deze machine moest dat jaar de complete oogst rooien. De twee oude machines waren beide verloren gegaan in de brand van 13 november 2007. Door de verdere ontwikkeling en verbetering van de Puma hebben we het oogstseizoen zonder problemen kunnen doorlopen en hebben we alle aardappelen er uit gekregen.

Omdat we de verbrande loods compleet moesten herbouwen, besloten we om een geïntegreerde sorteerderij te bouwen. De oude sorteerderij voldeed niet meer aan de capaciteit en precisie. Ook was de oude schuur te klein geworden en konden we niet meer uitbreiden. Net voor de brand hadden we twee oude sorteerders gekocht die we wilden plaatsen in de oude sorteerderij. We besloten na de brand om beide sorteerders op te knappen en boven op de bunkers in de afgebrande loods te plaatsen.

Ook werd de nieuwe sorteerderij uitgerust met een wasserij. Deze bestond uit een ontstener, een wastrommel en een lappendroger. De complete installatie is op 10 januari 2008 in bedrijf genomen.

In het voorjaar van 2008 hebben we vooral geïnvesteerd in grotere werkbreedtes. Dit vooral om meer capaciteit te halen, maar ook voor minder slijtage en lager brandstofverbruik per ha. In dit jaar is er in samenwerking met Miedema een nieuwe aardappelpoter getest. CP42 

Ook hebben we in 2008 geïnvesteerd in meer spuitcapaciteit. We kochten een nieuwe Dammann getrokken veldspuit met een spuittank van 10.000 liter. Op deze manier kon de capaciteit per dag met de helft verhoogd worden (van 100 ha naar 150 ha per dag).

Verder werd er begin 2008 gestart met precisielandbouw op ons bedrijf. Als eerste werd de Fendt 930 uitgerust met een automatisch stuursysteem van Reichhardt. Deze zorgt ervoor dat de overlap zo klein mogelijk blijft, waardoor de kosten van arbeid, slijtage en brandstof worden geminimaliseerd.

Ook werd de nieuwe Dammann spuit uitgerust met zes Greenseekers sensoren die het bladgroen in de aardappelplant kunnen meten. Aan de hand van deze gegevens wordt er bijbemest met vloeibare stikstof. Ook is de spuit uitgerust met automatische sectieafsluiting om overlap te minimaliseren.

Eind 2008 zijn we ook begonnen met het wassen van aardappelen voor derden. Deze aardappelen kunnen naar wens ook nog gesorteerd worden.


Sinds 2009 zijn we importeur van het Duitse GPS-systeem 'Reichhardt'. Kijk voor meer informatie hier over op www.loonwerkgps.nl. Ook hebben we de wasmachine ingeruild voor een nieuwe machine deze heeft meer capaciteit maar vooral een betere werking. De capaciteit is gestegen van 90 ton per uur naar 150 ton per uur waarbij de kwaliteit van het wassen is verbeterd.

In 2009 is er een beregeningshaspel aangeschaft met een grotere capaciteit en meer lengte. Het betrof een Bauer Rainstar E55 met een slang diameter van 140mm en een lengte van 460 meter. Verder is ook de nieuwe aardappelrooier van AVR, de Puma +, geleverd. De oude was na 4 seizoenen toe aan vervanging.

In 2010 hebben we het samenwerkingsverband 'Making sense' opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen WUR, TTW , BLGG en onszelf hebben we opgericht om zoveel mogelijk data van een proefperceel te verzamelen en daarna te combineren om tot bemestingsformules te komen op basis van precisielandbouw data. Op het proefveld van ons is in 2010 een heel seizoen close sensing sensoren getest. De sensoren van Fritzmeier, Yara, Agleader en Greenseeker zijn op onze veldspuit gemonteerd. Deze data is vergeleken en hieruit hebben we geconstateerd dat voor de aardappelteelt het beste gewerkt kan worden met de Fritzmeier sensor.

In 2010 zijn we ook gestart met de bouw van de tussenschuur, de overkapping tussen de oude opslag. Verder hebben we ook de aardappelopslag uitgebreid met 5000 ton. Dit is een gebouw met drie compartimenten.

Ook hebben we in het najaar een zout / kleibad aan onze wasserij toegevoegd. Hiermee kunnen we glazige aardappelen (Dit zijn aardappelen met heel weinig droge stof) uitsorteren. . Nu kunnen de vrachten binnen worden gelost en staat het zoutbad in de nieuwe overkaping. 

Verder hebben we in 2010 een start gemaakt  met compost te breken op onze percelen. Hierdoor kunnen we in onze gronden meer water vast houden wat in droge periodes een buffer geeft aan onze aardappels.

Voor de ZLTO initiatief prijs zijn we in 2010 ook genomineerd en hebben deze ook gewonnen. De prijs is in het leven geroepen voor leden die een vernieuwend idee succesvol in de markt zetten.(archief)

Om de teelt verder te kunnen optimaliseren zijn we gestart met een opbrengstmeting op aardappelrooier. Hiermee kunnen we de resultaten van percelen in kaart brengen.
De opbrengstmeter is ontwikkeld in samenwerking met Probotiq.

In 2011 zijn we gestart met onze eerste bodemscan. Orbit heeft met de Dual-em een eerste scan heeft gemaakt van het thuis perceel. Orbit is een afdeling van de universiteit Gendt.(wiki info)

 Er is ook een start gemaakt met het vliegen met UAV’s om tijdens het groeiseizoen data te verzamelen van percelen. Dit is in samenwerking gedaan met Aurea Imaging. Hierdoor zijn er opnames gemaakt op het bedrijf voor een serie van de VPRO ‘Nederland van boven’. Link


Er is in 2011 een grasveld aangelegd wat dient als proefperceel om de optimalisatie het  grasgewas te verkrijgen door middel van precisielandbouw. Er is geprobeerd om opbrengst te meten met een grashakselaar en hieruit een betrouwbare opbrengst kaart te maken. De metingen van de hakselaar zijn zeer goed, alleen het gras wordt gemaaid en geschud waardoor het gras overal te liggen komt. Hierdoor kunnen geen betrouwbare kaarten worden gemaakt.

In het begin van het seizoen, met planten. Hebben we geïnvesteerd in een rijenbemester op de pootmachine. Hierdoor kunnen we variabel mest toe dienen in elke rij.

Aan het einde van het seizoen zijn er drie nieuwe kiepwagens gekomen. De Krampe Big Body 900 kiepwagens staan op drie assen en kunnen 24 ton laden. Door het gewicht te verdelen over drie assen hebben we een as druk van minder dan 8,5 ton per as.

In 2012 hebben we onze eigen bodemscanner aangeschaft. De EM-38MKII is in combinatie met onze Kubota RTV niet meer weg te denken op ons bedrijf. Met de EM-38MKII meten we onze percelen in voor het planten. Daarna maken we een aantal management zones aan de hand van deze data. Die zones gebruiken we gedurende het teelt seizoen.

We hebben in 2012 een proef gedaan met poten op brede banden met lagedruk. Aan het poten ging gelijktijdig een grondbewerking vooraf om de verdichting op te heffen. Deze methode is ons niet goed bevallen. De brede banden geven te veel verdichting die de extra grond bewerking niet opheft.

Sinds 2012 rijdt er bij ons op het er een Dammann tandemspuit met 2 tanks (10000 liter en 2000 liter), voor variabel gewasbescherming en bladbemesting toe te passen op sectie niveau. Op de spuit zijn ook zes Fritzmeier Isaria sensoren gemonteerd om de gewassen te scannen.

De Isaria sensoren worden sinds 2012 ook ingezet om kunstmest te strooien. Door twee sensoren voor op de trekker te plaatsen kan de computer real-time de hoeveelheid kunstmest aanpassen. Hierdoor geven we daar waar nodig is meer of minder kunstmest. Zo kunnen we kosten besparen en belasten we het milieu minder.

In het najaar zijn al onze bieten gerooid met opbrengst meting. Hierdoor krijgen we steeds meet data van onze percelen waardoor we meer inzicht krijgen in de gepachte gronden. De bieten worden nu gerooid door loonbedrijf van Eijck.

In 2012 zijn we met ons bedrijf genomineerd voor de internationale maas prijs. We zijn hiervoor genomineerd omdat we een phytobak hebben aangelegd waar onze restanten van spuitmiddelen in worden afgebroken. Deze milieu besparende investering heeft er toe geleid dat we de internationale maas prijs ook gewonnen hebben! Voor meer informatie klik op deze Link

Verder is er in 2012 een open deur dag geweest voor alle geïnteresseerden. Ze konden bij ons een kijkje in de keuken nemen. Hier is ook dankbaar gebruik van gemaakt, daar zijn we als bedrijf heel erg blij mee. Voor meer informatie klik op deze Link  

Het hoogtepunt van 2012 is toch wel het bezoek van Hare majesteit de Koningin. Koningin Beatrix heeft op 9 november ons bedrijf bezocht. Ze heeft met onze hele familie een rondleiding en gehad. Bij al onze machines heeft ze uitleg gehad over de toepassingen zoals wij ze gebruiken. Jacob heeft hierna nog een korte presentatie gegeven over de precisielandbouw cyclus. We zijn als bedrijf heel trots dat Koningin Beatrix ons heeft bezocht. Kijk in het archief voor alle foto’s of klik op deze Link

In 2013 zijn we doorgegaan met het toepassen van precisielandbouw toepassingen. Hierdoor zijn we begonnen met variabel compost te breken aan hand van de scan gemaakt door de EM-38MKII. Naar onze mening geeft dit zeer goede resultaten.
 
In het plantseizoen van 2013 hebben we een proef aangelegd door de rijen niet aan te aarden met kappen maar met kooirollen. Dit zou een meer opbrengst leveren.

Op een van de laatste dagen van 2013 is er door Dammann een machine afgeleverd. Voor 2014 zal deze machine onze velden gaan bespuiten. Bij Dammann hebben we een zelfrijdende 3 assige 12000 liter spuit gekocht. Ook deze spuit heeft weer twee tanks waardoor we ook hiermee twee middelen variabel kunnen doseren. Door de drie assen die de machine bezit kunnen we net als de Krampe kiepwagens een as druk van 8,5 ton halen.