2010
In 2010 hebben we het samenwerkingsverband 'Making sense' opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen WUR, TTW , BLGG en van den Borne aardappelen hebben we opgericht om zoveel mogelijk data van een proefperceel te verzamelen en daarna te combineren om tot bemestingsformules te komen op basis van precisielandbouw data. Op het proefveld zijn in 2010 een heel seizoen close sensing sensoren getest. De sensoren van Fritzmeier, Yara, Agleader en Greenseeker zijn op onze veldspuit gemonteerd. Deze data is vergeleken en hieruit hebben we geconstateerd dat voor de aardappelteelt het beste gewerkt kan worden met de Fritzmeier sensor.

In 2010 zijn we ook gestart met de bouw van de tussenschuur, de overkapping tussen de oude opslag. Met de bouw van de overkapping werd het mogelijk de phytobac en het laadstation overdekt te krijgen. Verder hebben we ook de aardappelopslag uitgebreid met 5000 ton. Dit is een gebouw met drie compartimenten. Ook hebben we in het najaar een zout/ klei bad aan onze wasserij toegevoegd. Hiermee kunnen we glazige aardappelen, dit zijn aardappelen met heel weinig droge stof uitsorteren. Verder hebben we in 2010 een start gemaakt met compost te strooien op onze percelen. Hierdoor kunnen we in onze gronden meer water vasthouden wat in droge periodes een buffer geeft aan onze aardappels.

Om de teelt verder te kunnen optimaliseren zijn we in 2010 ook gestart met een opbrengstmeting op aardappelrooier. Hiermee kunnen we de resultaten van percelen in kaart brengen.
De opbrengstmeter is ontwikkeld in samenwerking met Probotiq. Op deze manier kon er real time de opbrengst van aardappelen per perceel gemonitord worden.

2011
In 2011 zijn we gestart met onze eerste bodemscan. Orbit heeft met de Dual-em een eerste scan heeft gemaakt van het thuis perceel. Orbit is een afdeling van de universiteit Gent. In het begin van het seizoen, met planten. Hebben we geïnvesteerd in een rijenbemester op de pootmachine. Hierdoor kunnen we variabel mest toe dienen in elke rij.

Er is ook een start gemaakt met het vliegen met UAV’s om tijdens het groeiseizoen data te verzamelen van percelen. Dit is in samenwerking gedaan met Aurea Imaging. Hierdoor zijn er opnames gemaakt op het bedrijf voor een serie van de VPRO ‘Nederland van boven’. In deze aflevering van Nederland van Boven wordt er gekeken hoe boeren bezig zijn hun land steeds verder te optimaliseren en hoe iedere bijzondere oplossing in het landschap weer een nieuwe vraag of probleem creëert.
Aan het einde van het seizoen zijn er drie nieuwe kiepwagens gekomen. De Krampe Big Body 900 kiepwagens staan op drie assen en kunnen 24 ton laden. Door het gewicht te verdelen over drie assen hebben we een asdruk van minder dan 8,5 ton per as.

Om op een duurzame manier met chemie om te gaan heeft van den Borne in 2011 geïnvesteerd in een fytobac. De fytobac zorgt voor een duurzame afbraak van gewasbeschermingsmiddelen welke afkomstig zijn van de spuitmachine. De fytobac is een volledig gesloten systeem zonder restwater. Doordat de vul- en wasplaats volledig is geïsoleerd kan de hoeveelheid spoelwater niet worden vergroot door regenwater. Het spoel- en reinigingswater wordt centraal opgevangen en wordt verpompt naar een opslagplaats. Vanuit hier wordt het frequent over de fytobac gesproeid. Doordat dit systeem volledig geautomatiseerd is, wordt de hoeveelheid vloeistof die over de fytobac gesproeid wordt afgestemd met de verdampingssnelheid. Op de fytobac zit een transparant dak gemonteerd. Dit dak staat 50 centimeter boven het substraat om een optimale luchtcirculatie en verdamping te krijgen. De fytobac is in de zon en op de wind geplaatst. Deze factoren vergroten de verdampingscapaciteit van de fytobac.


2012
In 2012 hebben we onze eigen bodemscanner aangeschaft. De EM-38MKII is in combinatie met onze Kubota RTV niet meer weg te denken op ons bedrijf. Met de EM-38MKII meten we onze percelen in voor het planten. Daarna maken we een aantal managementzones aan de hand van deze data. De gemaakte zones gebruiken we tijdens het teeltseizoen om een optimaal teeltrendement te behalen.

Sinds 2012 rijdt er bij ons op het er een Dammann tandemspuit met 2 tanks (10000 liter en 2000 liter), voor variabel gewasbescherming en bladbemesting toe te passen op sectie niveau. Op de spuit zijn ook zes Fritzmeier Isaria sensoren gemonteerd om de gewassen te scannen.

De Isaria sensoren worden sinds 2012 ook ingezet om kunstmest te strooien. Door twee sensoren voor op de trekker te plaatsen kan de computer real-time de hoeveelheid kunstmest aanpassen. Hierdoor geven we daar waar nodig is meer of minder kunstmest. Zo kunnen we kosten besparen en belasten we het milieu minder.

Internationale Maasprijs 2012
In 2012 zijn we met ons bedrijf genomineerd voor de internationale maas prijs. Via een unieke samenwerking hebben 100 boeren en loonwerkers met nieuwe technieken de belasting van de Maas met gewasbeschermingsmiddelen flink verminderd. Dat is belangrijk omdat de Maas bron voor drinkwater is. Als blijk van waardering reikte Yvon Jaspers de prestigieuze Internationale Maasprijs van RIWA-Maas uit aan akkerbouwer Van den Borne aardappelen uit Reusel.  ‘Jullie weten van aanpakken en zijn veel te bescheiden’ aldus Yvon Jaspers, die onder de indruk was van de prestatie van de boeren uit het Maasstroomgebied. De investering van de boeren in de nieuwe technieken leveren een gebruiksreductie van 5-70% en een driftreductie van 55-99%, waardoor veel minder middel in het water komt. We zijn hiervoor genomineerd omdat we een fytobak hebben aangelegd waar onze restanten van spuitmiddelen in worden afgebroken. Deze milieubesparende investering heeft ertoe geleid dat we de internationale maas prijs ook gewonnen hebben!

Opendeur dag 2012
Verder is er in 2012 een open deur dag geweest voor alle geïnteresseerden. Op zaterdag 10 november 2012 hebben we een open deur dag gehouden ter ere van het koninklijk bezoek van koningin Beatrix. Op deze open dag waren alle machines en gebouwen te bezichtigen en werden er rondleidingen verzorgd. Ze konden bij ons een kijkje in de keuken nemen. Hier is ook dankbaar gebruik van gemaakt, daar zijn we als bedrijf heel erg blij mee.

Hieronder kun je een aantal foto's bekijken:
Bezoek koningin 2012
Het hoogtepunt van 2012 is toch wel het bezoek van Hare majesteit de Koningin. Koningin Beatrix heeft op 9 november ons bedrijf bezocht. Ze heeft met onze hele familie een rondleiding en gehad. Bij al onze machines heeft ze uitleg gehad over de toepassingen zoals wij ze gebruiken. Jacob heeft hierna nog een korte presentatie gegeven over de precisielandbouw cyclus. We zijn als bedrijf heel trots dat Koningin Beatrix ons heeft bezocht.

Hieronder kun je een aantal foto's bekijken: 2013
In 2013 zijn we doorgegaan met het toepassen van precisielandbouw toepassingen. Hierdoor zijn we begonnen met variabel compost te strooien aan hand van de scan gemaakt door de EM-38MKII. Naar onze mening geeft dit zeer goede resultaten.

Op een van de laatste dagen van 2013 is er door Dammann een machine afgeleverd. Voor 2014 zal deze machine onze velden gaan bespuiten. Bij Dammann hebben we een zelfrijdende 3 assige 12000 liter spuit gekocht. Ook deze spuit heeft weer twee tanks waardoor we ook hiermee twee middelen variabel kunnen doseren. Door de drie assen die de machine bezit kunnen we net als de Krampe kiepwagens een as druk van 8,5 ton halen.
 


Vorige Volgende

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD