Geschiedenis

1952
Het bedrijf is opgericht door Jan van den Borne in 1952. Voor die tijd had hij samen met zijn vrouw Anna een fruitboomgaard in Postel. Ook werkte hij voor Jef Mertens. Jef Mertens had een gemengd bedrijf net op de grens tussen Reusel en Postel bij het Reusels Huiske. Hij had vee en teelde zaaigranen. In 1952 kon Jan van den Borne de boerderij van Jef Mertens overnemen. Jan zette de teelt van zaai granen voort en hij begon met de mechanisatie. Het maaien deed hij met de tractor en zelfbinder. Daarna werd alles op ruiters gezet, om het graan te laten drogen. Een paar weken later werden deze ruiters in grote mijten of onder paraplu’s gestapeld, zodat deze in de winter konden worden gedorst.
Ook begon hij met de teelt van erwten. Deze werden met de hand gemaaid en op wagens naar de fabriek gereden. Daar werden de erwtenplanten gedorst.


1965
In 1965 kocht Jan zijn eerste combine, hierdoor kon hij zijn areaal flink uitbreiden. Ook begon hij met het telen van suikerbieten voor de suikerfabriek.


1970
Rond 1970 begon Jan ook aardappelen van het ras Saturnas te telen voor de chipsindustrie (Golden Wonder). Deze werden gezamenlijk met een paar andere boeren machinaal gerooid en gesorteerd.

1972
In 1972 bouwde Jan in Reusel een nieuwe boerderij voor Anna en de kinderen, omdat hij hier wel elektriciteit en stromend water kon krijgen.

1974
Omstreeks 1974 werden de aardappelen geteeld voor Nestlé in Venray. Hiervoor had hij samen met zijn broer Janus van den Borne machines gekocht.


1978
In 1978 nam zijn zoon Louis van den Borne de helft van zijn bedrijf over. Louis ging samen met zijn vrouw in de boerderij in Postel wonen. In 1979 kwam eindelijk ook elektriciteit in het Reusels Huiske. Er werd toen begonnen met de verbouwing die 5 jaar later leidde tot de opening van restaurant "De Postelsche Hofstee". Ook het huis van Poppeliers ( tegen de Reuselseweg ) werd in die tijd verbouwd tot woning voor Jan en Anna van den Borne.

1983
Louis Van den Borne stopte in 1983 met het telen van graan en ging verder met de teelt van erwten. Een jaar later begon hij ook met schorseneren voor La Corbeille. Hij teelde de aardappelen nog steeds voor Nestlé. Dit waren de rassen: Bintje, Mentor en Prominent. Deze werden afland geleverd. Hij begon ook met de teelt van herfst pootgoed. Deze werden gepoot rond 1 augustus en gerooid begin november. Daarnaast teelde hij ook nog suikerbieten, maïs en bonen voor Jonker Fris.1987
In 1987 stopte Louis met het telen van aardappelen voor Nestlé en ging hij vrij telen. Hij bouwde zijn eerste aardappelbewaarplaats en sorteerloods en ging zelf sorteren. De ondermaten gingen naar Firma Grobendonk en Dutch potato in Werkendam (nu Mc Cain). De 50+ verkocht hij aan Farm Frites in Lommel. Deze bracht hij zelf weg met de tractor. Eerst met een aanhanger van 20 ton. Later rond de jaren ‘90 kocht hij zijn eerste oplegger van Theo Bos (nu Farmtrans). Hiermee kon hij in een keer 33 ton vervoeren. De pootgoedteelt was inmiddels een voorjaarsteelt geworden in plaats van een herfstteelt.

1991
Begin jaren ‘90 werd er door Farm Frites in Lommel een nieuwe fabriek gebouwd (Farmo). Deze fabriek kon ook ondermaten verwerken, zodat we stopten met leveren aan Frima Grobendonk en alle aardappelen naar Lommel reden. Ook het machinepark was sterk verbeterd rond 1990. De oude Hassia pootmachine werd ingeruild voor een Gruse pootmachine met elektronische trillers. De gewasbescherming deed hij met een getrokken Cebeco spuit van 33 meter. Ook de Wühlmaus rooier had plaatsgemaakt voor een Grimme dls 1500 aardappelrooier. Alle aardappelen werden opgeslagen in de schuur of in kuilen van 200 ton per stuk.

1995
In 1995 werd er een nieuwe aardappelbewaarplaats gebouwd van 4000 ton op volledige roostervloer. De aardappelteelt werd een steeds groter deel van het totale areaal. Ook het machinepark stond niet stil. Louis kocht een grote Fendt om te ploegen met een 5 schaar (rondgaande)ploeg met vorenpakker en om zijn aardappelen naar de fabriek te brengen.
Ook voor het poten en het rooien waren nieuwe machines aangekocht. Het poten werd voortaan gedaan met een Fendt 512 en een Grimme pootmachine. Ook het rooien gebeurde met de Fendt 512 en een Grimme dls 1700 getrokken wagenrooier met frontklapper.

1998
In 1998 werd het spuiten en rooien nog verder gemechaniseerd door deze bewerkingen met zelfrijdende machines te doen. Er werd een AVR zelfrijdende 4rijige rooier en een Agrifac zelfrijdende veldspuit van 39 meter aangeschaft. Ook de zwenkploeg werd geruild voor een 5 schaar wentelploeg met vorenpakker en er werd een spitmachine gekocht met daarop een granulaatstrooier.

2000
2000 werd er gestart met de bouw van een aardappel bewaarplaats van 2500 ton. Deze bewaarplaats werd precies tussen de andere schuren gebouwd. Ook werd er een kantine met sanitair aangebouwd.

2004
In 2004 werd er gestart met de bouw van een nieuwe aardappel loods van 12000 ton. Deze werd opgeleverd in oktober. Door deze bouw werd de bewaring in kuilen beëindigd en alles ingeschuurd. De bewaarschuur beschikt over ventilatieroosters en ondergrondse beluchtingskanalen. De bewaarcomputer is volledig van Tolsma-Grisnich.    

2006
In het voorjaar van 2006 zijn we voor het eerst begonnen met het poten en aanaarden in een werkgang. Door deze techniek besparen we veel tijd uit en hebben we minder last van groene aardappelen.

Ook werd de oude zelfrijdende Agrifac ingeruild tegen een nieuwe zelfrijdende Agrifac met een grotere tank dan de oude (4000 liter). De getrokken Dammann beviel goed en had nog geen problemen na drie seizoenen spuiten. In mei 2006 is het bedrijf overgenomen door de twee zonen van Louis van den Borne. Jacob en Jan van den Borne zetten samen het bedrijf verder en stichtten een loonbedrijf (Gebroeders van den Borne). Het loonbedrijf verricht alle werkzaamheden voor van den Borne aardappelen die niet gesplitst kunnen worden zoals rooien en inschuren.

In het najaar van 2006 kochten we de eerste AVR Puma prototype 4 rijige aardappelrooier. De oude Solanum voldeed niet meer aan onze capaciteit en reinigingswensen. In overleg met AVR hebben we toen besloten om een nieuwe machine te testen. Omdat het een prototype was, hebben we voor de zekerheid met twee machines gerooid. De nieuwe rooier werkte uitstekend, boven verwachting.

Ook de sorteerinstallatie was in de loop der jaren gegroeid. Om een hogere capaciteit te halen, werd er op de stortbak al voorgesorteerd, zodat alleen de ondermaten door de sorteerder moesten. Op deze manier konden we 70 ton per uur sorteren. Ook voor het transport naar Lommel hadden we inmiddels nieuwe onderlosser gekocht. Deze nieuwe trailers waren veel lichter dan onze oude trailers, zodat we meer aardappelen konden vervoeren met hetzelfde totaalgewicht.

13 November 2006
Op 13 november 2006 werden we getroffen door een zeer grote brand. Deze verwoestte de nieuwe loods inclusief alle machines en aardappelen. Het begon allemaal op die avond vlak nadat we een laatste inspectie hadden gedaan over de aardappelen om half 9. Na de inspectie hadden we alle deuren gesloten en gingen we naar binnen. Goed en wel binnen zagen we dat er een grote steekvlam uit de topluiken kwam. In paniek hadden we nog snel de brandweer gebeld en wilde we nog redden wat er te redden viel. Op het moment dat we wilde binnengaan in de eerste loods waarin alle nieuwe machines stonden, was de deurklink al zo heet dat een van ons zijn handen verbranden. We konden dus alleen maar hulpeloos toekijken totdat de brandweer kwam. Die was er gelukkig vrij snel. Om 9 uur stonden er al twee brandweerkorpsen, maar al snel werden dat zeven brandweerkorpsen.
  
2007
In het voorjaar van 2007 zijn we begonnen met het opruimen van de verbrande loods. Het complete dak en een gedeelte van de betonpanelen moesten worden vervangen en alle troep moest worden opgeruimd, voordat we konden starten met de herbouw.

Begin maart 2007 is er gestart met de herbouw van de loods. De verbouwing was net op tijd klaar voor het nieuwe bewaarseizoen eind augustus. Het dak werd compleet vernieuwd en een gedeelte van de beton panelen werden vervangen. De panelen werden allemaal geverfd en er werd een brandmuur geplaatst tussen de beide dak delen.
Begin april 2007 brak ook het voorjaar weer los. Gelukkig werden alle benodigde machines die verloren gegaan waren in de brand nog op tijd geleverd. In het najaar werd er ook een nieuwe Puma geleverd inclusief verwisselbaar rupsonderstel. Deze machine moest dat jaar de complete oogst rooien. De twee oude machines waren beide verloren gegaan in de brand van 13 november 2007. Door de verdere ontwikkeling en verbetering van de Puma hebben we het oogstseizoen zonder problemen kunnen doorlopen.

2008
Op 10 januari 2008 is de gehele nieuwe wasserij in gebruik genomen. Omdat we de verbrande loods compleet moesten herbouwen, besloten we om een geïntegreerde sorteermachine te bouwen. De oude sorteerder voldeed niet meer aan de capaciteit en precisie. Ook was de oude schuur te klein geworden en konden we niet meer uitbreiden. Net voor de brand hadden we twee oude sorteerders gekocht die we wilden plaatsen in de oude sorteer schuur. We besloten na de brand om beide sorteerders op te knappen en boven op de bunkers in de afgebrande loods te plaatsen. Ook werd de nieuwe sorteerder uitgerust met een wasserij. Deze bestond uit een ontstener, een wastrommel en een lappendroger.

In het voorjaar van 2008 hebben we vooral geïnvesteerd in grotere werkbreedtes. Dit vooral om meer capaciteit te halen, maar ook voor minder slijtage en lager brandstofverbruik per ha. In dit jaar is er in samenwerking met Miedema een nieuwe aardappelpoter getest, de CP42. Ook hebben we in 2008 geïnvesteerd in meer spuitcapaciteit. We kochten een nieuwe Dammann getrokken veldspuit met een spuittank van 10.000 liter. Op deze manier kon de capaciteit per dag met de helft verhoogd worden (van 100 ha naar 150 ha per dag).


2008 Start precisielandbouw
Begin 2008 is er gestart met precisielandbouw op ons bedrijf. Als eerste werd de Fendt 930 uitgerust met een automatisch stuursysteem van Reichhardt. Deze zorgt ervoor dat de overlap zo klein mogelijk blijft, waardoor de kosten van arbeid, slijtage en brandstof worden geminimaliseerd.  Ook werd de nieuwe Dammann spuit uitgerust met zes Greenseekers sensoren die het bladgroen in de aardappelplant kunnen meten. Aan de hand van deze gegevens wordt er bijbemest met vloeibare stikstof. Ook is de spuit uitgerust met automatische sectieafsluiting om overlap te minimaliseren.

2009
In 2009 zijn we importeur van het Duitse GPS-systeem 'Reichhardt' geworden. Ook hebben we de wasmachine ingeruild voor een nieuwe machine deze heeft meer capaciteit maar vooral een betere werking. De capaciteit is gestegen van 90 ton per uur naar 150 ton per uur waarbij de kwaliteit van het wassen is verbeterd.In 2009 is er een beregeningshaspel aangeschaft met een grotere capaciteit en meer lengte. Het betrof een Bauer Rainstar E55 met een slang diameter van 140mm en een lengte van 460 meter. Verder is ook de nieuwe aardappelrooier van AVR, de Puma +, geleverd. De oude was na 4 seizoenen toe aan vervanging.

2010
In 2010 hebben we het samenwerkingsverband 'Making sense' opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen WUR, TTW , BLGG en van den Borne aardappelen hebben we opgericht om zoveel mogelijk data van een proefperceel te verzamelen en daarna te combineren om tot bemestingsformules te komen op basis van precisielandbouw data. Op het proefveld zijn in 2010 een heel seizoen close sensing sensoren getest. De sensoren van Fritzmeier, Yara, Agleader en Greenseeker zijn op onze veldspuit gemonteerd. Deze data is vergeleken en hieruit hebben we geconstateerd dat voor de aardappelteelt het beste gewerkt kan worden met de Fritzmeier sensor.

In 2010 zijn we ook gestart met de bouw van de tussenschuur, de overkapping tussen de oude opslag. Met de bouw van de overkapping werd het mogelijk de phytobac en het laadstation overdekt te krijgen. Verder hebben we ook de aardappelopslag uitgebreid met 5000 ton. Dit is een gebouw met drie compartimenten. Ook hebben we in het najaar een zout/ klei bad aan onze wasserij toegevoegd. Hiermee kunnen we glazige aardappelen, dit zijn aardappelen met heel weinig droge stof uitsorteren. Verder hebben we in 2010 een start gemaakt met compost te strooien op onze percelen. Hierdoor kunnen we in onze gronden meer water vasthouden wat in droge periodes een buffer geeft aan onze aardappels.

Om de teelt verder te kunnen optimaliseren zijn we in 2010 ook gestart met een opbrengstmeting op aardappelrooier. Hiermee kunnen we de resultaten van percelen in kaart brengen.
De opbrengstmeter is ontwikkeld in samenwerking met Probotiq. Op deze manier kon er real time de opbrengst van aardappelen per perceel gemonitord worden.

2011
In 2011 zijn we gestart met onze eerste bodemscan. Orbit heeft met de Dual-em een eerste scan heeft gemaakt van het thuis perceel. Orbit is een afdeling van de universiteit Gent. In het begin van het seizoen, met planten. Hebben we geïnvesteerd in een rijenbemester op de pootmachine. Hierdoor kunnen we variabel mest toe dienen in elke rij.

Er is ook een start gemaakt met het vliegen met UAV’s om tijdens het groeiseizoen data te verzamelen van percelen. Dit is in samenwerking gedaan met Aurea Imaging. Hierdoor zijn er opnames gemaakt op het bedrijf voor een serie van de VPRO ‘Nederland van boven’. In deze aflevering van Nederland van Boven wordt er gekeken hoe boeren bezig zijn hun land steeds verder te optimaliseren en hoe iedere bijzondere oplossing in het landschap weer een nieuwe vraag of probleem creëert.
Aan het einde van het seizoen zijn er drie nieuwe kiepwagens gekomen. De Krampe Big Body 900 kiepwagens staan op drie assen en kunnen 24 ton laden. Door het gewicht te verdelen over drie assen hebben we een asdruk van minder dan 8,5 ton per as.

Om op een duurzame manier met chemie om te gaan heeft van den Borne in 2011 geïnvesteerd in een fytobac. De fytobac zorgt voor een duurzame afbraak van gewasbeschermingsmiddelen welke afkomstig zijn van de spuitmachine. De fytobac is een volledig gesloten systeem zonder restwater. Doordat de vul- en wasplaats volledig is geïsoleerd kan de hoeveelheid spoelwater niet worden vergroot door regenwater. Het spoel- en reinigingswater wordt centraal opgevangen en wordt verpompt naar een opslagplaats. Vanuit hier wordt het frequent over de fytobac gesproeid. Doordat dit systeem volledig geautomatiseerd is, wordt de hoeveelheid vloeistof die over de fytobac gesproeid wordt afgestemd met de verdampingssnelheid. Op de fytobac zit een transparant dak gemonteerd. Dit dak staat 50 centimeter boven het substraat om een optimale luchtcirculatie en verdamping te krijgen. De fytobac is in de zon en op de wind geplaatst. Deze factoren vergroten de verdampingscapaciteit van de fytobac.


2012
In 2012 hebben we onze eigen bodemscanner aangeschaft. De EM-38MKII is in combinatie met onze Kubota RTV niet meer weg te denken op ons bedrijf. Met de EM-38MKII meten we onze percelen in voor het planten. Daarna maken we een aantal managementzones aan de hand van deze data. De gemaakte zones gebruiken we tijdens het teeltseizoen om een optimaal teeltrendement te behalen.

Sinds 2012 rijdt er bij ons op het er een Dammann tandemspuit met 2 tanks (10000 liter en 2000 liter), voor variabel gewasbescherming en bladbemesting toe te passen op sectie niveau. Op de spuit zijn ook zes Fritzmeier Isaria sensoren gemonteerd om de gewassen te scannen.

De Isaria sensoren worden sinds 2012 ook ingezet om kunstmest te strooien. Door twee sensoren voor op de trekker te plaatsen kan de computer real-time de hoeveelheid kunstmest aanpassen. Hierdoor geven we daar waar nodig is meer of minder kunstmest. Zo kunnen we kosten besparen en belasten we het milieu minder.

Internationale Maasprijs 2012
In 2012 zijn we met ons bedrijf genomineerd voor de internationale maas prijs. Via een unieke samenwerking hebben 100 boeren en loonwerkers met nieuwe technieken de belasting van de Maas met gewasbeschermingsmiddelen flink verminderd. Dat is belangrijk omdat de Maas bron voor drinkwater is. Als blijk van waardering reikte Yvon Jaspers de prestigieuze Internationale Maasprijs van RIWA-Maas uit aan akkerbouwer Van den Borne aardappelen uit Reusel.  ‘Jullie weten van aanpakken en zijn veel te bescheiden’ aldus Yvon Jaspers, die onder de indruk was van de prestatie van de boeren uit het Maasstroomgebied. De investering van de boeren in de nieuwe technieken leveren een gebruiksreductie van 5-70% en een driftreductie van 55-99%, waardoor veel minder middel in het water komt. We zijn hiervoor genomineerd omdat we een fytobak hebben aangelegd waar onze restanten van spuitmiddelen in worden afgebroken. Deze milieubesparende investering heeft ertoe geleid dat we de internationale maas prijs ook gewonnen hebben!

Opendeur dag 2012
Verder is er in 2012 een open deur dag geweest voor alle geïnteresseerden. Op zaterdag 10 november 2012 hebben we een open deur dag gehouden ter ere van het koninklijk bezoek van koningin Beatrix. Op deze open dag waren alle machines en gebouwen te bezichtigen en werden er rondleidingen verzorgd. Ze konden bij ons een kijkje in de keuken nemen. Hier is ook dankbaar gebruik van gemaakt, daar zijn we als bedrijf heel erg blij mee.

Hieronder kun je een aantal foto's bekijken:
Bezoek koningin 2012
Het hoogtepunt van 2012 is toch wel het bezoek van Hare majesteit de Koningin. Koningin Beatrix heeft op 9 november ons bedrijf bezocht. Ze heeft met onze hele familie een rondleiding en gehad. Bij al onze machines heeft ze uitleg gehad over de toepassingen zoals wij ze gebruiken. Jacob heeft hierna nog een korte presentatie gegeven over de precisielandbouw cyclus. We zijn als bedrijf heel trots dat Koningin Beatrix ons heeft bezocht.

Hieronder kun je een aantal foto's bekijken: 2013
In 2013 zijn we doorgegaan met het toepassen van precisielandbouw toepassingen. Hierdoor zijn we begonnen met variabel compost te strooien aan hand van de scan gemaakt door de EM-38MKII. Naar onze mening geeft dit zeer goede resultaten.

Op een van de laatste dagen van 2013 is er door Dammann een machine afgeleverd. Voor 2014 zal deze machine onze velden gaan bespuiten. Bij Dammann hebben we een zelfrijdende 3 assige 12000 liter spuit gekocht. Ook deze spuit heeft weer twee tanks waardoor we ook hiermee twee middelen variabel kunnen doseren. Door de drie assen die de machine bezit kunnen we net als de Krampe kiepwagens een as druk van 8,5 ton halen.

2015
In 2015 is van den Borne een samenwerking gestart met 5 pootgoedtelers vanuit de Agrico coöperatie. Door een samenwerkingsverband aan te gaan waarborgt van den Borne de kwaliteit van het pootgoed op het bedrijf. Er kunnen pootgoed resultaten uitgewisseld worden om pootgoed telers scherp te houden op de geleverde kwaliteit. Door telers te kiezen welke gespreid in Nederland telen wordt er ingespeeld op de groeiende virus druk van luizen. Een goede kwaliteit poter afkomstig van een duurzame teelt- en bewaring is van belang voor een duurzame vervolgteelt bij Van den Borne Aardappelen.

2016
In 2016 hebben we ons bedrijf nogmaals uitgebreid met het bouwen van een nieuwe bewaarschuur welke door middel van een overkapping met de bestaande schuren in verbinding komt te staan. De nieuwe bewaarschuur beschikt net als de andere schuren over een roostervloer met ondergrondse kanalen. Met bouwen van deze nieuwe bewaarschuur komt de totale bewaarcapaciteit op ons bedrijf op de 32.000 duizend ton te liggen. Met het bouwen van een overkapping tussen de nieuwe schuur en de bestaande schuur wordt het mogelijk de aardappelen alle tijd droog in of uit te schuren. In 2016 is er geïnvesteerd in het programma Raindancer. Raindancer zorgt ervoor dat er op een duurzame manier omgegaan wordt met water. Bij het gebruik van Raindancer is er een GPS-locatie op het sproeikanon met automatische sectie-schakeling geplaatst. Hierdoor wordt de breedte van het sproeikanon automatisch aangestuurd waardoor overlap, en verspilling van water wordt voorkomen.2016 Content top 50
In 2016 is Jacob van den Borne met van den Borne aardappelen op nummer 1 in de content top 50 geëindigd. Volgens de jury heeft Jacob de prijs verdient gezien hij de meest vooruitstrevende boer van Nederland is. Daarnaast heeft hij hiermee financieel veel risico genomen maar vanwege zijn overtuigende visie is hij hier vol voor gegaan.
Het delen van kennis en ervaring draagt bij aan het verduurzamen van de landbouwsector waarbij Jacob een voorbeeld is voor agrariërs wereldwijd. ‘’Deze jonge ondernemer met een bloeiende carrière in het vooruitzicht is de Kempische topper van 2016’’.


2017
Om de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen is het praktijkcentrum voor Precisielandbouw opgericht. Met deze innovaties koersen we op minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources om meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boom- en fruitkwekers, vollegrondsgroententelers en overige open teelten. Samen met innovatiegroepen wordt er drie jaar lang intensief gewerkt aan het testen van de technieken en het interpreteren van de data in de praktijk. Tevens wordt er gekeken hoe de innovaties en de voorkomende data bruikbaar zijn voor hun bedrijfsvoering. De proeftuin werkt samen met verschillende project partners, als projectpartners in Proeftuin voor Precisielandbouw hebben we gemeen dat we sterk vooroplopen in de ontwikkeling van precisielandbouw en het bruikbaar maken van de data daaruit. De bedrijven voldoen aan alle eisen en vergunningen om deze innovaties door te kunnen ontwikkelen.  

In 2017 is van den Borne aardappelen offcieel benoemd tot flagship farm van de Mac Donalds. Door te produceren op een duurzame manier welke toekomst gericht past dit goed in het toekomstbeeld van Mac Donalds. 


Daarnaast is in 2017 het project IOF2020 gestart, dit is een project dat gaar over het automatiseren van datastromen. IoF2020 is ontworpen om het dichter bij elkaar brengen van de vraag- en aanbodzijde van IoT-technologieën in de agrovoedingssector. Een onderdeel hiervan is een samenwerking met KPN, tijdens deze samenwerking zijn verschillende video gemaakt waarvan er hieronder en is weergegeven. 2018
Om de bemonsterde velden efficiënter te analyseren heeft van den Borne in 2018 de smart grader aangeschaft. Deze robot is in staat om knolmonsters te analyseren op lengte, maatsortering en onderwatergewicht. Met de aanschaf van de smart grader is het analyseren van de aardappelmonsters geautomatiseerd en is handwerk verleden tijd.

2019
Om drones in te kunnen zetten om perceelsdata te verzamelen is in 2019 Agri drone port opgericht. Het vlieg gebied kent 3 luchthavengebieden met ieder een geregistreerde opstijg en landingsplaats van 3 bij 3 meter. Gezien het een officiële luchthaven betreft moeten de RPAS-piloten toestemming van de havenmeester krijgen om te mogen vliegen. Met de komst van de luchthaven is het mogelijk met drones data van proefvelden te verzamelen. Hieronder is de kaart van de luchthaven weergegeven.

https://www.pcvpl.nl/vandenborne/uploads/vandenborne/sites/6/ckfiles/luchthavengebied.png


In 2019 zijn we ook gestart met strokenteelt. Strokenteelt hebben we op één perceel toegepast waarbij we experimenteren met het telen zonder kunstmest. Naast het telen zonder kunstmest proberen we ook een hogere biodiversiteit te realiseren. Met het telen van 6 verschillende gewassen op verschillende stroken naast elkaar onderzoeken we het effect op de biodiversiteit.

Naast het gebruik van strokenteelt zijn we in 2019 ook gestart met frietje precies. Frietjes precies is een uniek concept op de markt waarbij de doorbraak kwam op het Foodup! Evenement in Brabant. Frietje precies bestaat uit friet welke gemaakt is van aardappelen, pastinaak en zoete aardappelen. Met het telen van deze gewassen in de strokenteelt ontstaat een andere ecologie. Frietje precies past dan ook geheel in een duurzaam plaatje. 


In 2019 is er door de NAK een pootgoedproef aangelegd bij van den Borne aardappelen. Bij deze proef heeft de NAK allerlei soorten pootgoed uitgeplant waarbij het pootgoed van zowel de zandgronden als de kleigronden afkomstig was. Bij deze proef werd gekeken naar de vitaliteit van de verschillende soorten pootgoed.

Daarnaast heeft Jacob van den Borne verschillende bedrijfsveranderingen doorgevoerd: Allereerst is er een spitmachine met een werkbreedte van 6 meter aangeschaft. Het verbreden van de werkbreedte naar 6 meter heeft als voordeel dat er minder land bereden wordt en de bodemverdichting wordt verminderd. Op de 6 meter brede spitmachine is een zaaimachine gebouwd waarmee in het najaar groenbemesters kunnen worden gezaaid en het voorjaar land klaargemaakt kan worden voor het poten van aardappelen. De aardappelrooiers zijn uitgerust met de software AVR connect. Met de AVR connect software is het mogelijk machinedata van percelen te verzamelen en analyseren. Zo is het mogelijk brandstof verbruik en opbrengst kaarten te maken. De opbrengstkaarten zijn belangrijk bij het controleren of de variabele teeltmaatregelen ook daadwerkelijk effect hebben gehad. In 2019 zijn er op 3 schuren van de hoofdlocatie zonnepanalen geplaatst. Deze zonnepalen hebben een capaciteit van 500 kWh. Met het gebruik van de zonnepanelen is van den Borne aardappelen geheel zelfvoorzienend omtrent stroomgebruik. Naast het plaatsen van zonnepanelen is er ook geïnvesteerd in elektrische beregenpompen. De 40 hectare welke rondom de hoofdlocatie ligt kan zo elektrisch beregend worden waarbij de pompen aangedreven worden vanuit de energie opgewekt door de zonnepanelen.2020
Tot 2020 vond de exploitatie van het bedrijf plaats tussen de broers Jan en Jacob. In 2020 hebben Jan en Jacob samen besloten om ieder zijn eigen koers te varen.

In 2020 is Loonwerk GPS opgevolgd door Soil masters. SoilMaster scant, bemonstert en adviseert voor een optimale bodemvruchtbaarheid. SoilMasters brengt via de nieuwste, geavanceerde bodemscanners de bodem in kaart en bepaalt wat de beste punten zijn om deze te bemonsteren. De bodemmonsters worden geanalyseerd met de unieke Kinsey-Albrecht bodemanalyse, waarna een nauwkeurig bodemadvies, gekoppeld aan taakkaarten, wordt vastgesteld. Daarmee is het mogelijk om veel gerichter te werken aan bodemvruchtbaarheid en het rendement van teelten te verhogen. Soil masters is opgericht in samenwerking met van den Borne aardappelen, Fleuren tech en Soil tech.