2015
In 2015 is van den Borne een samenwerking gestart met 5 pootgoedtelers vanuit de Agrico coöperatie. Door een samenwerkingsverband aan te gaan waarborgt van den Borne de kwaliteit van het pootgoed op het bedrijf. Er kunnen pootgoed resultaten uitgewisseld worden om pootgoed telers scherp te houden op de geleverde kwaliteit. Door telers te kiezen welke gespreid in Nederland telen wordt er ingespeeld op de groeiende virus druk van luizen. Een goede kwaliteit poter afkomstig van een duurzame teelt- en bewaring is van belang voor een duurzame vervolgteelt bij Van den Borne Aardappelen.

2016
In 2016 hebben we ons bedrijf nogmaals uitgebreid met het bouwen van een nieuwe bewaarschuur welke door middel van een overkapping met de bestaande schuren in verbinding komt te staan. De nieuwe bewaarschuur beschikt net als de andere schuren over een roostervloer met ondergrondse kanalen. Met bouwen van deze nieuwe bewaarschuur komt de totale bewaarcapaciteit op ons bedrijf op de 32.000 duizend ton te liggen. Met het bouwen van een overkapping tussen de nieuwe schuur en de bestaande schuur wordt het mogelijk de aardappelen alle tijd droog in of uit te schuren. In 2016 is er geïnvesteerd in het programma Raindancer. Raindancer zorgt ervoor dat er op een duurzame manier omgegaan wordt met water. Bij het gebruik van Raindancer is er een GNSS/GPS-locatie op het sproeikanon met automatische sectie-schakeling geplaatst. Hierdoor wordt de breedte van het sproeikanon automatisch aangestuurd waardoor overlap, en verspilling van water wordt voorkomen.2016 Content top 50
In 2016 is Jacob van den Borne met van den Borne aardappelen op nummer 1 in de content top 50 geëindigd. Volgens de jury heeft Jacob de prijs verdient gezien hij de meest vooruitstrevende boer van Nederland is. Daarnaast heeft hij hiermee financieel veel risico genomen maar vanwege zijn overtuigende visie is hij hier vol voor gegaan.
Het delen van kennis en ervaring draagt bij aan het verduurzamen van de landbouwsector waarbij Jacob een voorbeeld is voor agrariërs wereldwijd. ‘’Deze jonge ondernemer met een bloeiende carrière in het vooruitzicht is de Kempische topper van 2016’’.
 Content Magazine - Content Top50.pdf

2017
Om de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen is het praktijkcentrum voor Precisielandbouw opgericht. Met deze innovaties koersen we op minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources om meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boom- en fruitkwekers, vollegrondsgroententelers en overige open teelten. Samen met innovatiegroepen wordt er drie jaar lang intensief gewerkt aan het testen van de technieken en het interpreteren van de data in de praktijk. Tevens wordt er gekeken hoe de innovaties en de voorkomende data bruikbaar zijn voor hun bedrijfsvoering. De proeftuin werkt samen met verschillende project partners, als projectpartners in Proeftuin voor Precisielandbouw hebben we gemeen dat we sterk vooroplopen in de ontwikkeling van precisielandbouw en het bruikbaar maken van de data daaruit. De bedrijven voldoen aan alle eisen en vergunningen om deze innovaties door te kunnen ontwikkelen.  

In 2017 is van den Borne aardappelen offcieel benoemd tot flagship farm van de Mac Donalds. Door te produceren op een duurzame manier welke toekomst gericht past dit goed in het toekomstbeeld van Mac Donalds. 


Daarnaast is in 2017 het project IOF2020 gestart, dit is een project dat gaar over het automatiseren van datastromen. IoF2020 is ontworpen om het dichter bij elkaar brengen van de vraag- en aanbodzijde van IoT-technologieën in de agrovoedingssector. Een onderdeel hiervan is een samenwerking met KPN, tijdens deze samenwerking zijn verschillende video gemaakt waarvan er hieronder en is weergegeven. 2018
Om de bemonsterde velden efficiënter te analyseren heeft van den Borne in 2018 de smart grader aangeschaft. Deze robot is in staat om knolmonsters te analyseren op lengte, maatsortering en onderwatergewicht. Met de aanschaf van de smart grader is het analyseren van de aardappelmonsters geautomatiseerd en is handwerk verleden tijd.

2019
Om drones in te kunnen zetten om perceelsdata te verzamelen is in 2019 Agri drone port opgericht. Het vlieg gebied kent 3 luchthavengebieden met ieder een geregistreerde opstijg en landingsplaats van 3 bij 3 meter. Gezien het een officiële luchthaven betreft moeten de RPAS-piloten toestemming van de havenmeester krijgen om te mogen vliegen. Met de komst van de luchthaven is het mogelijk met drones data van proefvelden te verzamelen. Hieronder is de kaart van de luchthaven weergegeven.

https://www.pcvpl.nl/vandenborne/uploads/vandenborne/sites/6/ckfiles/luchthavengebied.png


In 2019 zijn we ook gestart met strokenteelt. Strokenteelt hebben we op één perceel toegepast waarbij we experimenteren met het telen zonder kunstmest. Naast het telen zonder kunstmest proberen we ook een hogere biodiversiteit te realiseren. Met het telen van 6 verschillende gewassen op verschillende stroken naast elkaar onderzoeken we het effect op de biodiversiteit.

Naast het gebruik van strokenteelt zijn we in 2019 ook gestart met frietje precies. Frietjes precies is een uniek concept op de markt waarbij de doorbraak kwam op het Foodup! Evenement in Brabant. Frietje precies bestaat uit friet welke gemaakt is van aardappelen, pastinaak en zoete aardappelen. Met het telen van deze gewassen in de strokenteelt ontstaat een andere ecologie. Frietje precies past dan ook geheel in een duurzaam plaatje. 


In 2019 is er door de NAK een pootgoedproef aangelegd bij van den Borne aardappelen. Bij deze proef heeft de NAK allerlei soorten pootgoed uitgeplant waarbij het pootgoed van zowel de zandgronden als de kleigronden afkomstig was. Bij deze proef werd gekeken naar de vitaliteit van de verschillende soorten pootgoed.

Daarnaast heeft Jacob van den Borne verschillende bedrijfsveranderingen doorgevoerd: Allereerst is er een spitmachine met een werkbreedte van 6 meter aangeschaft. Het verbreden van de werkbreedte naar 6 meter heeft als voordeel dat er minder land bereden wordt en de bodemverdichting wordt verminderd. Op de 6 meter brede spitmachine is een zaaimachine gebouwd waarmee in het najaar groenbemesters kunnen worden gezaaid en het voorjaar land klaargemaakt kan worden voor het poten van aardappelen. De aardappelrooiers zijn uitgerust met de software AVR connect. Met de AVR connect software is het mogelijk machinedata van percelen te verzamelen en analyseren. Zo is het mogelijk brandstof verbruik en opbrengst kaarten te maken. De opbrengstkaarten zijn belangrijk bij het controleren of de variabele teeltmaatregelen ook daadwerkelijk effect hebben gehad. In 2019 zijn er op 3 schuren van de hoofdlocatie zonnepanalen geplaatst. Deze zonnepalen hebben een capaciteit van 500 kWh. Met het gebruik van de zonnepanelen is van den Borne aardappelen geheel zelfvoorzienend omtrent stroomgebruik. Naast het plaatsen van zonnepanelen is er ook geïnvesteerd in elektrische beregenpompen. De 40 hectare welke rondom de hoofdlocatie ligt kan zo elektrisch beregend worden waarbij de pompen aangedreven worden vanuit de energie opgewekt door de zonnepanelen.

 


Vorige Volgende

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD