Stage ervaringen Koen Laemers en Joost Rovers

Afstudeerproject Koen Laemers en Joost Rovers
 
In de periode februari – juli 2013 hebben wij een afstudeerproject uitgevoerd ter afsluiting van de opleiding Tuinbouw- en akkerbouw aan HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch.  Het afstudeerproject was geheel gericht op het thema precisielandbouw.
 
In opdracht van ZLTO hebben we drie functionele ontwerpen opgesteld voor precisielandbouw applicaties (apps). Samen met Jacob van den Borne hebben we gebrainstormd over en ontwerpen gemaakt van, bruikbare apps voor de agrariër. Apps die functioneren op basis van een doorsnee databestand, zodat een grote groep agrariërs er gebruik van kan maken. 
 
Daarnaast hebben we in opdracht van akkerbouwbedrijf Van den Borne aardappelen praktijk- en literatuuronderzoek gedaan naar de:

  • Bodemsensoren EM38 MK2 en de Veris;
  • Bijbemesting met mineralenconcentraat in de aardappelteelt;
  • Invloed van het drogestofgehalte en de voorbehandeling van pootgoed op de nateelt;
  • Invloed van een variabele pootafstand op de verkoopbare opbrengst van aardappels.

 
Jammer genoeg hield het koude en natte weer lang aan in het voorjaar van 2013. Hierdoor konden slechts een klein aantal gewasmetingen uitgevoerd worden in de praktijkproeven. Vandaar hebben we veel tijd besteed aan bodemsensing en literatuuronderzoek. Er is veel diepgaande informatie geproduceerd voor de website https://www.vandenborneaardappelen.com/  en de Wiki precisielandbouw http://precisielandbouw.groenkennisnet.nl/ .


Bij Van den Borne aardappelen hebben we ontzettend veel kunnen en mogen leren over bodemsensing. Gewoon door het zelf te doen: bodemsensor calibreren, rijden op RTK–GPS, dataoverdracht van het voertuig naar de pc en vervolgens visualisatie en analyse van de gemeten waarden met geosoftware. En dan niet alleen op het bedrijf bij Van den Borne, maar ook bij collega-akkerbouwers en zelfs op de schoolboerderij van CAH Dronten! Dat heeft leuke ervaringen opgeleverd en een groter netwerk. Jacob van den Borne was altijd op de achtergrond aanwezig om ons bij te staan waar nodig.
 
Tijdens de ‘Day on the farm, precision farming simplified’,  hebben we van Jacob van den Borne ruimte op de agenda gekregen om ons afstudeerproject te presenteren. Wij waren ontzettend onder de indruk van het grote publiek en de belangstelling. Het was een mooie afsluiting van de opleiding.
 
Op de foto: Koen Laemers (links) en Joost Rovers (rechts) bij de bodemsensor EM38 MK2. Op de achtergrond een trekker uitgerust met het ISOBUS–compatibele rechtrijdsysteem van Reichardt. Achter de trekker hangt de Veris bodemsensor.

stage  

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD