Stage ervaringen van Arnout Eykerman

Naam: Arnout Eykerman
Woonplaats: Galmaarden (BE)
Stageperiode:  Midden juli tot midden augustus 2021
type stage: Meewerkstage
School: Universiteit Gent
Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen landbouwkunde


Mijn stage bij Van den Borne aardappelen vond plaats tijdens de zomermaanden. Bijgevolg lag de focus op de gewasbemonstering waarbij men om de twee weken de helft van de aardappelpercelen bezoekt om de groeicondities en de vooruitgang van het gewas in kaart te brengen. Naast bodemvochtgehalte, bodemtemperatuur en de hoeveelheid gevallen neerslag, analyseert men loof-, wortel- en knolparameters van drie bemonsterde aardappelplanten.

Deze parameterwaarden komen terecht in een dataset waar ook informatie omtrent bemesting, voorvruchten, perceelseigenschappen… te vinden is. Naast de gewasbemonstering hielp ik mee met uiteenlopende werkzaamheden van het moment, zoals het verwijderen van doornappel uit de aardappelpercelen, het bijwonen van dronevluchten en de opvolging van proefpercelen waar bijvoorbeeld het effect van verschillende bemestingsvormen werd getest.


Vervolgens ging ik aan de slag met de data van de aardappelpercelen van het groeiseizoen 2021. Ten eerste ben ik op zoek gegaan naar de sterktes en zwaktes van de informatie afkomstig uit de gewasbemonstering en welke teelttechnische beslissingen men op basis van deze informatie gegrond kan nemen. Ten tweede zocht ik aan de hand van de dataset, in combinatie met de literatuur naar de mogelijke oorzaken voor tegenvallende loofgroei en knolontwikkeling op een ‘Ivory Russet’ perceel.  

Als stagiair heb ik de kans gekregen om openlijk inzicht te krijgen in het reilen en zeilen op een vooruitstrevend akkerbouwbedrijf, is mijn praktijkkennis over de aardappelteelt uitgebreid en ben ik in contact gekomen met de principes van de precisielandbouw. Echter, een periode van vier weken is te kort om de evolutie van de verschillende interessante proeven en projecten die lopen op het bedrijf te evalueren.

Graag zou ik Jacob Van den Borne hartelijk willen danken voor de unieke ervaring. Daarnaast wil ik ook Dieter, Luka en Ihno, en de rest van het interne personeel waarmee ik dagelijks aan het werk ging, willen bedanken voor de aangename werksfeer.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD