Programma Brabant Bemest Beter van start met 4 praktijkprojecten

HAS Hogeschool, ZLTO, het Nederlands Centrum voor mestverwerking en provincie Noord-Brabant hebben woensdag 19 februari het programma Brabant Bemest Beter gelanceerd. Dit programma past bij het besef van de 4 organisaties dat toepassing van de juiste samenstelling van dierlijke mest op het juiste moment een cruciale rol speelt in de transitie naar een meer klimaat neutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in Noord-Brabant. Door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te brengen, gaan zowel de boer als de omgeving erop vooruit.

In Brabant Bemest Beter gaan boeren en tuinders met bemesting aan de slag om hun bedrijf te verbeteren op de volgende vier thema’s:

  1. Een vitale en vruchtbare bodem.

  2. Een kleinere klimaatimpact van de Brabantse landbouw door minder gebruik van kunstmest en opslag van CO2 in de bodem.

  3. Verbeteren van het inkomen van boeren en tuinders door betere teeltresultaten.

  4. Verbeteren van de kwaliteit van het water en de natuur door minder verliezen.


De projectpartners gaan samenwerken met boeren, tuinders, loonwerkers, toeleverende bedrijven en hun adviseurs, kennisinstellingen, mestverwerkers en anderen. Met hen worden de volgende vier projecten gestart:

  • Vier groepen van 10 boeren en tuinders, verspreid over de provincie, gaan met hun periferie en andere deskundigen praktisch aan de slag om hun eigen bemesting te verbeteren. De bedrijven krijgen individuele analyses en adviezen, en deze worden met elkaar vergeleken. Hierbij wordt samengewerkt met Louis Bolk Instituut.

  • Het meststoffengebruik in Noord-Brabant wordt geïnventariseerd, en de mogelijkheden van herwinbare meststoffen worden onderzocht.

  • De mogelijkheden om via toevoegmiddelen de kwaliteit van mest te verbeteren worden in kaart gebracht en getoetst.

  • Kunstmestvrije aardappelteelt. Op 2 percelen, op klei- en zandgrond, worden teelstroken aangelegd waar op diverse manieren wordt geëxperimenteerd met de afbouw van kunstmest, in samenwerking met het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.
       

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD