Opbrengstkloofanalyse voor duurzame aardappelproductie

Het doel van het project is het analyseren van potentiële en daadwerkelijke aardappelopbrengsten en opbrengstkloven op veld- en bedrijfsniveau in heel Nederland. Inzicht wordt samengevat en geïntegreerd in een beslissingsondersteunend systeem (BOS) dat aardappelopbrengsten vergelijkt en inzicht geeft in de oorzaken van opbrengstderving in de oogst op individueel veldniveau, waarbij rekening wordt gehouden met bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Er zullen drie hoofdstappen worden gevolgd:
1) Verbetering van aardappelgroeimodellen om de opbrengst en kwaliteit te beoordelen.
2) Veld- en bedrijfsmonitoring en analyse van werkelijke opbrengsten, kwaliteit, efficiënt gebruik van hulpbronnen en milieueffecten.
3) Ontwikkeling van een BOS. Veldexperimenten en aardappeloogstonderzoek op de boerderij maken deel uit van het onderzoek, voor het kalibreren en valideren van gewasmodellen en voor het onderzoeken van de belangrijkste agronomische factoren die de opbrengst beïnvloeden. Met de BOS kunnen boeren de prestaties van hun velden benchmarken. Resultaten dragen bij aan verhoging van opbrengst, kwaliteit en stabiliteit van de aardappel productie en aan het behalen van de Sustainable Development Goals in Nederland.Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD