Duurzaam bodembeheer

De regeling Duurzaam bodembeheer is onderdeel van het Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Binnen dit programma worden 3 thematische calls uitgevoerd.
Deze call is momenteel gesloten.
 
Wat is het?
Duurzaam beheerde landbouwbodems vormen de basis voor een kringlooplandbouw. Het streefbeeld is dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd. Dit zodat de bodem optimaal kan functioneren en de kwaliteit zo hoog mogelijk is en blijft voor volgende generaties.
In de visie van de minister van LNV wordt het onderwijs opgeroepen een bijdrage te leveren aan het realiseren van een koppositie van Nederland op het vlak van kringlooplandbouw. Ook de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik roept het onderwijs op zich te organiseren op de klimaatopgaven.

Het onderzoeksproject binnen deze thematische call moet aansluiten op het beschreven kader en de twee deelopdrachten integreren:

  • Gebiedsgericht optimaal bodembeheer
  • Koolstofvastlegging in de bodem

Voor wie is het?
De 4 door de overheid bekostigde HAO-instellingen. Dit zijn Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool.
   
 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD