Samen innoveren voor groene groei
 

Vijf spelers uit de aardappelteelt (Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, NoviFarm, Thes Agro, Franzen Landbouw en Van den Borne Aardappelen) slaan de handen ineen om samen te innoveren voor groene, duurzame groei.De huidige agrarische bedrijven zijn vaak veel groter dan vroeger, maar de aandacht die wij voor ons gewas hebben is er niet minder om. Precisielandbouw biedt de mogelijkheid om net zo vakkundig te blijven werken als onze grootouders. Dankzij nieuwe technieken kunnen we elke meter van ons perceel geven wat het nodig heeft, en verspillen we geen middelen, water en mest. Door samen te innoveren kunnen wij onze ervaringen delen. Bovendien laten we zo aan afnemer en consument zien dat wij vooruit willen én kunnen.
 
Duurzaamheid begint bij goed bodembeheer. Zonder passende maatregelen raakt de bodem al snel uitgeput. Deel van het project is daarom een teeltproef met verschillende typen bemesting. Hierbij komt de ervaring van Loonwerkgps met precisielandbouw en de ervaring van Frank Franzen met compost goed van pas! Alle proefvelden worden voor en na de proef gescand en bemonsterd. Hierdoor is ieders startpositie duidelijk en kunnen we goed aantonen welk effect elke bemestingsstrategie heeft op verschillende typen bodem.
 
Naast de teeltproef verkennen we ook welke stappen we verder kunnen zetten, in samenwerking met ketenpartners. We kijken naar een gezonde bodem, een optimale nutriëntencyclus, geen uitspoeling van middelen van het erf en korte ketens tussen producent en consument. Ook de smart farmer van de toekomst wordt niet vergeten. We betrekken graag stagairs bij het de teeltproef. Zo wordt nieuwe kennis niet alleen opgedaan maar ook direct overgedragen.

Dus ben jij een (gewenste opleiding)-student met een voorliefde voor aardappels en interesse in precisielandbouw en verduurzaming, meld je dan aan!
 
Het project wordt begeleid door CLM Onderzoek en Advies en Ethical Growth Strategies.
Das Projekt wird in einem kurzen Video zusammengefasst und erklärt:

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD