Een echte aanpak om voedingscyclussen te sluiten

Nutri2Cycle helpt bij het sluiten van voedingscyclussen met een oprechte aanpak die zal bestaan ​​uit:
Identificatie van de meest efficiënte soorten landbouwsystemen in Europa met behulp van een gemeenschappelijke methodologie.
Indicatoren definiëren om de milieuvoordelen van efficiëntere, gesloten nutriëntencyclussen op een alomvattende manier te bewaken en aan te tonen.
Op pilootschaal (12-16 pilots) innovatieve businesscases opzetten die als vuurtorenvoorbeeld dienen voor effectieve outscaling.

Doelen

Van boeren tot eindgebruikers: gericht op de hele waardeketen Nutri2Cycle zal een wisselwerking hebben met alle factoren die van invloed zijn op de voedselcycli om:
Maak efficiëntere en duurzamere bedrijfsmodellen voor het terugwinnen en recyclen van nutriënten.

Verspreid de resultaten op regionaal, nationaal en Europees niveau over een uitgebreid netwerk van regionale operationele groepen, nationale taskforces en Europese belanghebbenden.

Beoordeelt hoe de producten die via de geïdentificeerde bedrijfsmodellen zijn verkregen, gericht kunnen zijn op etikettering en eindgebruikers kunnen bereiken. Wetenschappelijke ondersteuning bieden voor effectieve regelgevingskaders om emissies te verminderen en de zelfredzaamheid van Europa voor voedsel, energie en nutriënten in de volgende eeuw te vergroten.

Focus

Het onderzoek van Nutri2Cycle richt zich op drie pijlers:
• Agro-verwerking
• Veeteelt
• Fabrieksverwerking
Het herstel van stikstof en fosfor op boerderijen kan aanzienlijk worden verbeterd door betere synergieën te creëren tussen fokkerij en gewasproductie. Deze verbeteringen zullen de terugkeer van koolstof naar de bodem vergemakkelijken en de uitstoot van broeikasgassen verminderen, die zou kunnen worden gecombineerd met de productie van energie voor eigen verbruik op de boerderij. 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD