Evidence Based Farming : het ABC van de kringlooplandbouw

Van 2017 tot 2020 heeft het OPZUID Project Proeftuin voor Precisielandbouw de basis gelegd voor de adoptie van precisielandbouw door akkerbouwers en boomkwekers in Zuid Nederland. In het 2e jaar kwam naar voren dat de wil om iets nieuws uit te proberen niet ontbreekt; de uitdaging is de support als een pionier op eigen grond er ''even'' niet uit komt. Precisielandbouw is niet puur een techniek inzetten en getallen uitlezen, het gaat om het begrijpen waar deze getallen voor staan en wat het betekend als je de waarden voor een betere ecologie en verdienvermogen beinvloed. 

Aanvankelijk is de subsidie aangevraagd voor veel klassikale sessies en veldbezoeken. Covid-19 zorgde voor vertraging in 2020, klassikale sessies gingen niet door. Na een periode afwachten hebben we besloten het roer een stuk om te gooien; wat we klassikaal met ABC van de kringlooplandbouw wilden behandelen zetten we om in online elearning cursussen. Kortweg de A is de bodem, B is precisielandbouw, C is verdienvermogen. 

In 2020 hebben we een serie online modules uitgeschreven en in het eerste deel van 2021 worden ze in een systeem gerealiseerd. Medio 2021 zullen de eerste tests plaatsvinden en zodra de rust na de oogst van 2021 is wedergekeerd kunnen vele telers aan de slag met het behalen van verschillende certificaten. Bij het behalen van het eerste certificaat online komt de demonstratie van praktijk om de hoek en het zelf aan de slag met de praktijk op (een van) de demolokaties.Voorbeeld onderdeel B : Precisielandbouw, volgen van natuur
De uitdaging: van kennis en techniek naar implementatie in de bedrijfsvoering
Vaak is het de boer zelf die enthousiast is over de mogelijkheden die precisielandbouw voor zijn bedrijf kan betekenen. Aan de hand van advies van toeleveranciers, kennispartners als
ZLTO en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en andere ondernemers weet de boer vaak prima te bepalen welke investeringen bij zijn bedrijf passen. Met de investeringen in techniek, cursussen van de leveranciers en het (laten) maken van een bodemkaart en satellietdata is de boer er nog niet.
Tijdens de bijeenkomsten van de Innovatiegroepen is en wordt, naast demonstraties van de nieuwste technieken, informatie versterkt over verschillende meettechnieken, de betekenis van de data en hoe ze een bodemkaart kunnen maken. Duidelijk is ook dat veel deelnemers de vertaling naar hun eigen bedrijfsvoering lastig vinden.

Hoe werkt het op hun perceel met hun gewassen en apparatuur?
Hoe kunnen ze daarbij bijdragen aan kringlooplandbouw, omgevingskwaliteit en meer biodiversiteit? Hoe vertaalt het zich in meerwaarde voor mijn producten en een afname in het productierisico?

Precisielandbouw gaat een stuk verder dan de inzet van slimme sensors en op de juiste wijze interpreteren van de data. Invoering van precisielandbouw in de bedrijfsvoering vraagt ook een aanpassing van de werkmethoden. Er moeten monsters genomen, gecategoriseerd en geanalyseerd worden. Afwijkingen en bijzonderheden moeten vastgelegd worden, digitaal, op papier of met foto’s. De informatie moet ook vertaald worden naar concrete activiteiten en uitvoering. Alle werkzaamheden op het land moeten vastgelegd worden. In de praktijk werkt een boer niet alleen. Hoe krijgt hij zijn werknemers en/of loonwerkers mee in de nieuwe werkwijze?

  

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door POP3 Brabant “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.


 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD