Bodemscannen 


2017
Naast alle bodemscans die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd en geanalyseerd, zijn we ook gaan bekijken of er nog meer parameters te meten vielen in de bodem. We hebben de laatste jaren veel problemen gezien in de bodem maar hierbij viel altijd op dat het grootste probleem bodem verdichting was. Ook bleef bij ons de wens bestaan om de profiel dikte te kunnen meten omdat dit een groot verschil kan maken in bewortelbarediepte en dus uiteindelijk in de opbrengst potentie.  Om deze 2 dingen te kunnen meten hebben we in de zomer van 2016 de Fritzmeier profi 60 aangeschaft. Dit is een bodembemonsteringsapparaat die bodemweerstand en profieldiepte zou kunnen meten en tegelijkertijd bodemmonsters op 3 verschillende dieptes kan nemen. Het eerste plan was om deze bodemboor te bevestigen aan de kubota maar tijdens het seizoen kwamen we er achter dat deze niet voldoende vermogen had om de boor te kunnen aandrijven. We besloten in het najaar van 2016 om dan maar een klein trekkertje hiervoor aan te schaffen. Om ook alle mogelijkheden van ons Probotiq systeem te kunnen benutten kwamen we al snel uit op een Fendt vario 210 P


De fendt 210 p vario die we hebben aangeschaft is uitgerust met het percisionmakers autonoom pakket. Hierdoor kan de trekker volledig autonoom de scanwerkzamheden uitvoeren zonder bestuurder. Ook maakt het systeem het mogelijk om exact naar de berekende monsterplekkken ter rijden en hier een boring uit te voeren. Het systeem is zo gebouwd dat na de scan met de dualem 21hs, de opgenomen data wordt gebruikt om bemonsterlocatie te berekenen en hier dan autonoom naar toe te rijden. Ook hebben we onder de bodemboor de Medusa Gamma sensor gemonteerd om de textuur van de grond te meten. (hierbij moet je denken aan de zand/kleifractie, luttem en organischestof)
2016
Omdat we in 2015 een erg nat voorjaar hadden gehad en ook door het loonwerk in kleigebieden kwamen besloten we om onze kubota weer op rupsen te zetten. Na flink zoeken kwamen we uit mij Sourcy tracks. Deze waren speciaal voor onze kubota RTV gebouwd en niet zoals de Mattracks alleen voor recreactie maar ook voor zware en lange belasting
​​
Ook het voorjaar van 2016 was erg nat maar dankzij de Sourcy Tracks vormde dit geen enkel probleem
2015
In 2015 besloten we om Dualem 21s aan te schaffen. Deze sensor hadden we al getest in 2010 maar vonden we toe veel te duur. Omdat de dualem meerdere dieptes 1 een werk gang scand kan de data veel beter worden gekalibreerd en bevat deze veel minder fouten. De calibratie van de data en het omzetten naar kaartmateriaal werd vanaf dit moment door de Universiteit van Gent (Orbit) uitgevoerd

Ook zagen we dat er steeds meer vraag in de markt kwam naar bodemscannen en we besloten deze dienst aan te bieden in loonwerk via Loonwerkgps. Hierdoor kwamen we ook terecht bij andere bedrijven zoals bijvoorbeeld golf en sportpark onderhoud bedrijven zoals de Enk

2014
Na meerder jaren onderzoeken naar bodemscannen kwamen we ook in contact met de Miramap bodem sensor. Deze sensor was een L-band Radar die ook iets over de bodemvocht toestand zou moeten kunnen zeggen. We monteerde deze sensor voor op de kubota en hebben het hele seizoen de miramap sensor vergeleken met onze EM38-MK2 bodemsensor. Ook besloten we om een test te organiseren tussen de Veris en onze Em38-mk2   
Ook pasten we voor het eerst compost toe aan de hand van de EM38-MK2 bodemscan. In onderstaande film kun je zien hoe dat in zijn werk ging. 
2013
In 2013 testen we voor het eerst de Veris Bodemscanner. Deze bodemsensor meet de bodem geleidbaarheid tussen de schijven (Contact meting). Ook kan de organischestof en de ph van de bodem in kaart worden gebracht met deze sensor. Ook onze eigen bodemsensor werd flink ingezet. De Mattracks bleken het gewicht van de kubota niet te kunnen verdragen zodat we op banden verder reden.
2012
Na een succesvolle test van de dualem 21s bodemscanner besloten we ook te investeren in een bodemsensor. Omdat de kostprijs van een Dualem sensor hoog was besloten we om een Geonics EM38-MK2 Bodemsensor aan te schaffen. Deze meet de bodem geleidbaarheid in 2 diepte namelijk 0 tot 0.5 meter diep en 0 tot 1 meter diep. Om deze sensor te trekken investeerden we ook in een Kubota RTV 900 die we hadden uitgerust met een Probotiq autopilot op RTK en Mattracks rupsen.

2011
Ook in het voorjaar van 2011 werd er een bodemscan uitgevoerd door de Universiteit van Gent (BE). Zij kwamen toen scannen met een Dualem 21s bodemsensor. Deze sensor kon meerdere diepte tegelijkertijd meten. van 0 tot 0.5 meter, 0 tot 1 meter, 0 tot 1.5 meter en 0 tot 3 meter diep. Ook deze bodemscan werd uitgevoerd in het kader van het PPL project


2010
In 2010 zijn we gestart met het scannen van onze landbouwgronden. In het kader van het PPL project lieten we toen de eerste bodemscans uitvoeren