Bemesten voorjaar

Vaste mest
2017

In 2017 hebben we voor het eerst gewerkt met de mest breker van Louis Deenen. Hij heeft dit jaar een nieuwe Tebbe 3 assige mestbreker aangeschaft met weegsysteem en de mogelijkheid om variabel mest te breken aan de hand van taak kaarten. Omdat wij niet van een machine afhankelijk willen zijn hebben dit jaar geprobeerd om ook met deze machine variabel te bemesten aan de hand van onze bodemscans.2015
Ook in 2015 heeft Loonbedrijf Randy Goris de compost op ons bedrijf uitgereden. Alle percelen zijn van te voren ingemeten met onze bodemsensoren en aan de hand van deze data hebben we bepaald op welke percelen we compost hebben toegepast en op welke variatie binnen het perceel deze is uitgereden.
Randy heeft dit seizoen zijn John Deere verruild tegen een Nieuw Holland voor wat extra pk's en een geïntegreerd RTK autoplilot Systeem. Hij rijd nu exact op de juiste werk breedte wat de verdeling ten goeden komt.

2014
De afgelopen jaren hebben we door gebruik van precisielandbouw steeds meer inzicht gekregen in de gesteldheid van de bodem door deze in kaart te brenggen met verschillende sensoren. Een van de grootste variabelen in de bodem is de vochthuishouding. Deze is sterk afhankelijk van de grondsoort maar ook van het organischestofgehalte. Om deze vochthuishouding te kunnen verbeteren hebben we in 2013 samen met loonbedrijf Randy Goris in Dessel bekeken of er een  mestverspreider was die nauwkeurig (weeginrichting), en variable (op taakkaart) Compost en mest zou kunnen verspreiden. We hebben toen samen gekozen voor de Bergman 3 assige mest verspreider. Deze machine is uitgerust met een weeginrichting en isobus terminal met gps antene voor het variable toepassen van compost en mest. De afgelopen 2 jaar hebben we al verschillende proeven uitgevoerd met telkens een positief resultaat door verbetering van de waterhuishouding en daardoor ook een verbeterde opbrengst.historie
Na de eerste grondbewerking worden de percelen bemest. Dit gebeurd met vaste mest of met drijfmest. De vaste mest wordt over het land verspreid met een mestverspreider. Op ons bedrijf gebruiken we niet zo veel vaste mest, alleen de percelen met een zeer laag humus gehalten worden bemest met vaste mest. 

Drijfmest

De meeste percelen worden bemest met drijfmest. Deze mest is afkomstig van veehouders in de buurt. De mest wordt zo uitgereden en direct onder gewerkt of het wordt direct geïnjecteerd. De mest wordt uitgereden door de veehouders zelf of door een loonwerker.​

2017
Vanaf 2016 zijn we proeven aan het doen met NIRS mest meet technieken. Dit is een NIR sensor die de inhoudstoffen van de drijfmest direct meet. Op deze manier kunnen er kaarten worden gemaakt en weten we op welke plek, welke mineralen beschikbaar zijn. Ook kunnen we op deze manier de hoeveelheid mineralen van te voren instellen zodat er precies word uitgereden wat de planten nodig hebben.
2015
In 2015 is het makingsense proefveld ook weer bemest door loonbedrijf van raak met hun vredo.
Ook dit jaar zijn er weer 4 verschillende bemestingnivo's die zijn aangelegd met het rtk syteem op de vredo. In onderstaande foto's kun je de verschillende zones mooi zien.

2013
Ook in 2013 hebben we een bemestingsproefveld aangelegt in de aardappelproef. Deze mest is uitgereden door loonbedrijf van raak uit hogemierde met hun Vredo zelfrijder. De vredo was uitgerust met RTK gps en een schijfeg om een perfecte verdeling te garanderen.

​Ook hier hebben we een filmpje van gemaakt.


2010
Het aardappelbemestingsproefveld is geïnjecteerd door gebroeders Vermeulen uit Bladel met hun Vervaet Hydro Trike met 8 meter bouwlandinjecteur. Zie hiervoor de onderstaande foto's.
 
Onderstaand het filmpje van deze bemestingsgang:
 
 
 
Bovenstaande combinatie is van familie Keysers in schoonbroek. Zij bemesten met een 30 kuub Jako ton met een Fendt 818 favorit.
Bovenstaande combinatie is van Ad van den Borne in Reusel. Hij rijdt voor zichzelf maar ook voor derden met een 18 kuub Peecon met bouwlandinjecteur. Op de onderstaande foto's is Thieu Lavereisen te zien met Peecon ton met bouwlandinjecteur.


Hieronder is de bemestingscombinatie van Loonbedrijf Van Raak.

 
 
Terug <