BoerenKlimaat.nl

In het netwerk boer en klimaat werken 16 bedrijven samen om een klimaat neutraal bedrijf te worden. 

Het doel van het project Netwerk Boerenklimaat is drieledig:

  1. Met de kennis die er al is, 16 bedrijven in de akkerbouw, vollegrondsgroenten, pluimvee- en varkenshouderij klimaat neutraler maken. 
  2. Nieuwe actuele kennis terugkoppelen naar beleid en eventueel knelpunten opnemen in onderzoek. 
  3. Bedrijven en belanghebbenden zijn op de hoogte van deze haalbare en effectieve strategieën en methoden en passen dit toe op hun bedrijven.

Klimaatverandering en landbouw

Het wereldwijde klimaat verandert door toedoen van de mens. Door de uitstoot van broeikasgassen wordt het natuurlijke broeikaseffect versterkt en stijgt ondermeer de temperatuur op aarde. Dit is een groot maatschappelijk probleem. In de afgelopen jaren is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering dan ook een belangrijk speerpunt geweest in het beleid van de overheid.

Het versterkte broeikaseffect op aarde wordt met name veroorzaakt door hoge concentraties van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in de atmosfeer. De CO2-concentraties in de lucht nemen vooral toe door de verbranding van fossiele brandstoffen en, in mindere mate, door veranderd landgebruik zoals ontbossing. De toename van de concentraties van de belangrijkste overige broeikasgassen, lachgas en methaan, hangt vooral samen met activiteiten in de landbouw.
 

Ambities

Het project stelt ambitieuze doelen voor 2013: zoals 20% energiebesparing t.o.v. 2010, 40% van de energiebehoefte op basis van eigen (of aangekochte) duurzame energieproductie, 50% reductie van uitstoot van methaan en lachgas en waar mogelijk benutten van kansen voor CO2-vastlegging. Het netwerk heeft de ambitie om knelpunten en belemmeringen op weg naar klimaatneutraal aan te pakken en op te lossen. Kijk voor meer informatie op BoerenKlimaat.nl of op de website van AgroEnergiek.nl om zelf besparingen te bekijken.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD