Strategische Ontwikkeling Precisielandbouw (REAP)

Doel is om vision technology meetsystemen te ontwikkelen en implementeren & testen, voor het, gedurende de teeltcyclus en bij de oogst, verzamelen van​ 

plaatsspecifieke data.Ontwikkelen en toepassen van een cloudfarm, die de data door integratie kan verrijken en bruikbaar maken voor precisielandbouw.
De systemen voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

  • Ze zijn betaalbaar doordat ze meerdere malen in een teeltcyclus in te zetten zijn.
  • Deze implementaties zijn getest op bruikbaarheid
  • Ze vormen samenhangende elementen in een volgsysteem voor de totale teelt- en productiecyclus.
Uiteindelijk leiden deze technieken tot besparingen op meststoffen, water, brandstof en gewasbeschermings­middelen; het helpt ondernemers om binnen de strengste normen de productie op niveau te houden.

We ontwikkelen van 2 vision-meetsystemen en 1 ‘cloudfarm’ database met tools:
  1. Monteerbaar meetsysteem voor hoeveelheid en kwaliteit van aardappelen
    Het meetsysteem moet kunnen functioneren bij opbrengst- en kwaliteitsbepaling van aardappelen tijdens het proefrooien (deels handwerk), tijdens de oogst (op de aardappelrooier) en na de opslag en na de wasstraat (boven de laadband).
  2. Lichtgewicht meetsysteem voor gewascondities
    Het meetsysteem moet in staat zijn om op elk gewenst moment met de nieuwste techniek reflectiegegevens van bodem en gewas te verzamelen, met een drone, en verwerken tot bruikbare perceelskaarten. Dit in aanvulling op satellietinformatie, die door bewolking vaak niet op cruciale momenten geleverd kan worden.
  3. Farmcloud: database voor integratie van genoemde metingen met tools voor verbetering van de data, zodat de bruikbaarheid met iedere extra meting beter wordt en teeltkundig gebruik van de data, inclusief taakkaarten voor machines beschikbaar komen."Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven en het Regionaal Economisch ActieProgramma (REAP) van de provincie Noord-Brabant"


      

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD